Dohoda o doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkami

Od verzie 20.00 nájdete v programe nový dokument Dohoda o doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkami (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov). Slúži na uzatvorenie dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom o doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkami.

Pred tlačou dokumentu je možnosť zvoliť si, ktoré dokumenty majú byť v dohode obsiahnuté.

Po označení voľby Iné dokumenty si do voľného poľa môžete doplniť ďalšie dokumenty, ktoré zasielate zamestnancom elektronicky (Potvrdenie o príjme na rôzne účely…).

 

 

Ak používate pre komunikáciu so zamestnancami aplikáciu MyJob, môžete si vytlačiť dohodu o doručovaní pre aplikáciu MyJob. V tlači na záložke Nastavenia dokumentu označíte voľbu Vytvoriť pre MyJob a v texte dohody sa uvedie, že dokumenty bude zamestnávateľ zasielať cez aplikáciu na zabezpečenú výmenu dokumentov.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  26.02.2020


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link