Menu

Dohoda o vykonaní práce

Dohoda o vykonaní práce (DVP) sa uzatvára písomne. Uvedená musí byť pracovná úloha, dohodnutá odmena , doba dokedy sa má úloha vykonať a rozsah práce.

Dohodu zaevidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery cez tlačidlo Pridaj. Zadáte dátum vzniku dohody a z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete DVP. 

Na základe tejto evidencie vytvorí OLYMP prihlášku do Sociálnej poisťovne. Vykazovanie na RLFO :

Výnimka z dôchodkového poistenia:

Poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového dôchodku s dovŕšeným dôchodkovým vekom si môžu na jednu dohodu u jedného zamestnávateľa uplatňovať výnimku z dôchodkového poistenia. Do výšky príjmu 200 € dohodár neplatí odvody do Sociálnej poisťovne. Ak príjem dohodára prekročí 200 €, odvody na dôchodkové poistenie sa zaplatia len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 €.    

Dohody môžu byť uzatvorené na pravidelný alebo nepravidelný príjem.

Dohodár pracuje na DVP od 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021 len v utorok a štvrtok.  Zamestnávateľ sa s ním dohodol, že až po vykonaní práce mu bude vyplatená odmena 600 € v mzde za august 2021.

Keďže odmena bude splatná až po dokončení práce, dohoda bude uzatvorená na nepravidelný príjem.

Evidencia zdravotnej poisťovne:

Do zdravotnej poisťovne sa dohodári prihlasujú len na tie dni, ktoré reálne odpracujú. Výnimkou je situácia, kedy dohodár počas ucelených 7 dní (nasledujúcich po sebe) nevykonáva činnosť 2 po sebe nasledujúce dni z titulu čerpania nepretržitého odpočinku v týždni. To znamená, že ak dohodár pracuje, napr. PONDELOK až PIATOK a cez víkendy nepracuje, prihlasuje sa na celé obdobie trvania dohody, t. j. prihlási sa pri vzniku dohody a odhlási po zániku dohody. Pole „Prihlásenie len na odpracované dni“ neoznačujte.

Keďže dohodár v našom príklade pracuje len utorky a štvrtky, prihlasuje sa do zdravotnej poisťovne len na reálne odpracované dni. V Personalistike na karte Zdravotné poisťovne a záložke Vznik a zánik ZP označíte voľbu Prihlásenie len na odpracované dni a v kalendári vykliknete reálne odpracované dni.

Dohodára prihlásite do ZP kódom 2D, prihláškou 2D Z a odhláškou 2D K na konkrétne dni.

Fyzické osoby, ktoré pracujú na DVP a majú priznaný a poberajú starobný, predčasný, invalidný, invalidný výsluhový a výsluhový dôchodok s dovŕšeným dôchodkovým vekom,  neplatia odvod do zdravotnej poisťovne. Týmto dohodárom ZP v Personalistike nepridávajte.

S evidenciou ZP pre dohodárov si môžete pomôcť videonávodom na prihlasovanie dohodárov do ZP. Nájdete ho na https://www.kros.sk/kros-academy/prihlasovanie-dohodarov-do-zp/ .

V mzde pridáte zložku mzdy 60 – dohoda o vykonaní práce.

Aj pri dohode je potrebné dodržať minimálnu mzdu. Sleduje sa minimálna hodinová mzda 3,58 €/hod. Ak by mzda nedosiahla sumu minimálnej mzdy, OLYMP automaticky doplní do výplaty zložku mzdy 950 – doplatok do minimálnej mzdy.

Rovnako ako zamestnanci na hlavný pracovný pomer majú aj dohodári nárok na mzdové príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok, v noci a za sťažený výkon práce.

Vykazovanie DVP v Sociálnej poisťovni na mesačnom výkaze a výkaze poistného a príspevkov:

Prehľad poistných odvodov, typ zamestnanca na RLFO a na výkazoch so SP nájdete na našej webovej stránke www.kros.sk v pomôckach pre mzdárov: https://www.kros.sk/olymp/podpora/pomocky-pre-mzdarov/.

Informácie na dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                             14.06.2021

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty