Menu

Dohoda o vykonaní práce

Dohoda o vykonaní práce (DVP) sa uzatvára písomne. Uvedená musí byť pracovná úloha, dohodnutá odmena , doba dokedy sa má úloha vykonať a rozsah práce.

Dohodu zaevidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery cez tlačidlo Pridaj. Zadáte dátum vzniku dohody a z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete DVP. 

Na základe tejto evidencie vytvorí OLYMP prihlášku do Sociálnej poisťovne. Vykazovanie na RLFO :

Výnimka z dôchodkového poistenia:

Poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového dôchodku s dovŕšeným dôchodkovým vekom si môžu na jednu dohodu u jedného zamestnávateľa uplatňovať výnimku z dôchodkového poistenia. Do výšky príjmu 200 € dohodár neplatí odvody do Sociálnej poisťovne. Ak príjem dohodára prekročí 200 €, odvody na dôchodkové poistenie sa zaplatia len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 €.    

Dohody môžu byť uzatvorené na pravidelný alebo nepravidelný príjem.

Dohodár pracuje na DVP od 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021 len v utorok a štvrtok.  Zamestnávateľ sa s ním dohodol, že až po vykonaní práce mu bude vyplatená odmena 600 € v mzde za august 2021.

Keďže odmena bude splatná až po dokončení práce, dohoda bude uzatvorená na nepravidelný príjem.

Evidencia zdravotnej poisťovne:

Do zdravotnej poisťovne sa dohodári prihlasujú len na tie dni, ktoré reálne odpracujú. Výnimkou je situácia, kedy dohodár počas ucelených 7 dní (nasledujúcich po sebe) nevykonáva činnosť 2 po sebe nasledujúce dni z titulu čerpania nepretržitého odpočinku v týždni. To znamená, že ak dohodár pracuje, napr. PONDELOK až PIATOK a cez víkendy nepracuje, prihlasuje sa na celé obdobie trvania dohody, t. j. prihlási sa pri vzniku dohody a odhlási po zániku dohody. Pole „Prihlásenie len na odpracované dni“ neoznačujte.

Keďže dohodár v našom príklade pracuje len utorky a štvrtky, prihlasuje sa do zdravotnej poisťovne len na reálne odpracované dni. V Personalistike na karte Zdravotné poisťovne a záložke Vznik a zánik ZP označíte voľbu Prihlásenie len na odpracované dni a v kalendári vykliknete reálne odpracované dni.

Dohodára prihlásite do ZP kódom 2D, prihláškou 2D Z a odhláškou 2D K na konkrétne dni.

Fyzické osoby, ktoré pracujú na DVP a majú priznaný a poberajú starobný, predčasný, invalidný, invalidný výsluhový a výsluhový dôchodok s dovŕšeným dôchodkovým vekom,  neplatia odvod do zdravotnej poisťovne. Týmto dohodárom ZP v Personalistike nepridávajte.

S evidenciou ZP pre dohodárov si môžete pomôcť videonávodom na prihlasovanie dohodárov do ZP. Nájdete ho na https://www.kros.sk/kros-academy/prihlasovanie-dohodarov-do-zp/ .

V mzde pridáte zložku mzdy 60 – dohoda o vykonaní práce.

Aj pri dohode je potrebné dodržať minimálnu mzdu. Sleduje sa minimálna hodinová mzda 3,58 €/hod. Ak by mzda nedosiahla sumu minimálnej mzdy, OLYMP automaticky doplní do výplaty zložku mzdy 950 – doplatok do minimálnej mzdy.

Rovnako ako zamestnanci na hlavný pracovný pomer majú aj dohodári nárok na mzdové príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok, v noci a za sťažený výkon práce.

Vykazovanie DVP v Sociálnej poisťovni na mesačnom výkaze a výkaze poistného a príspevkov:

Prehľad poistných odvodov, typ zamestnanca na RLFO a na výkazoch so SP nájdete na našej webovej stránke www.kros.sk v pomôckach pre mzdárov: https://www.kros.sk/olymp/podpora/pomocky-pre-mzdarov/.

Informácie na dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                             14.06.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link