Menu

Dokumenty pre kurzarbeit

Dohoda o podaní žiadosti o podporu v čase skrátenej práce

Do verzie OLYMP 22.30 sme zapracovali v Olympe vzor Dohody o podaní žiadosti o podporu v čase skrátenej práce (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Dohoda o podaní žiadosti o kurzarbeit).

Dokument je možné upraviť podľa vlastných potrieb. Slúži na uzatvorenie dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom o podaní žiadosti o podporu v čase skrátenej práce u zamestnávateľa, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov. Obsah dohody je individuálny a závisí od konkrétnych podmienkach v podniku. Dohoda je prílohou žiadosti.

Dokument sa tlačí iba za zamestnancov zamestnaných na hlavný pracovný pomer.

Po zobrazení dokumentu na obrazovku sa cez tlačidlo „Upraviť zostavu“ prepnete do editora, v ktorom si zostavu upravíte a následne uložíte pod vlastným názvom. Funkcia je na tomto dokumente prístupná vo všetkých zostavách Olympu.

Zoznam pracovníkov podľa splnenia podmienok pre vstup do systému kurzarbeit

Od verzie 22.30 nájdete v OLYMPE aj dokument Zoznam pracovníkov podľa splnenia podmienok pre vstup do systému kurzarbeit za príslušný mesiac (Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia miezd – Kurzarbeit), ktorý slúži ako podklad pre vyhodnotenie, či zamestnanec pracujúci na hlavný pracovný pomer spĺňa podmienky pre vstup do systému kurzarbeit. Údaje na dokumente je možné členiť podľa stredísk.

Zamestnávateľ si vie na základe dokumentu vyhodnotiť splnenie podmienok za jednotlivých zamestnancov v rámci mesiaca resp. týždňa. Na podkladoch sa nachádzajú údaje o zamestnancoch, ktorých hlavný pracovný pomer trval aspoň 1 deň v mesiaci.

Pred tlačou dokumentu je potrebné zadať dátum podania žiadosti o podporu. K tomuto dátumu sa na dokumente uvedú údaje o trvaní pracovného pomeru, zostatku nevyčerpanej dovolenky z predchádzajúceho roka a konta pracovného času.

Ak na karte Nastavenia dokumentu označíte voľbu Bez vyňatia z PP, v zozname zamestnancov sa neuvedú zamestnanci, ktorí sú počas celého zvoleného obdobia vo vyňatí. Do celkového počtu zamestnancov sa zamestnanci vo vyňatí započítavajú.

V stĺpci Počet hodín na prekážke sa po týždňoch uvádzajú hodiny prekážok zadané zložkami mzdy:

  • 331 – prekážky v práci v krízovej situácii,
  • 333 – prekážky v práci – zlá poveternostná situácia,
  • 336 – prekážky v práci počas skrátenej práce,

a tiež zložkami mzdy s označenou voľbou “vonkajší faktor”:

  • 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa,
  • 335 – prekážky v práci – nútená dovolenka,
  • 337 – prekážky v práci platené tarifou.

Aby program vyplnil počet hodín na prekážke v jednotlivých týždňoch, je potrebné, aby ste vo výplate v zložke mzdy 331, 333, 336 prípadne v zložke mzdy 330, 335 a 337 s označenou voľbou „vonkajší faktor“ označili v kalendári v jednotlivých dňoch počet hodín na prekážke.

 

Na dokumente sa vyhodnocujú nasledovné podmienky:

– HPP trval najmenej 1 mesiac,

– zamestnanec vyčerpal dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok,

– zamestnanec má vyčerpaný kladný účet konta pracovného času,

– zamestnanec bol aspoň v jednom týždni na prekážkach najmenej 10% ustanoveného týždenného pracovného času.

Následne sa vyhodnocuje, či je zamestnávateľ v čase skrátenej práce, t. j. ak je najmenej 1/3 zamestnancov na prekážkach z dôvodu vonkajšieho faktora v rozsahu minimálne 10% ustanoveného týždenného pracovného času.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   13.04.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty