Menu

Doplatok do minimálnej mzdy

Výška minimálnej mzdy má vplyv na minimálne mzdové nároky zamestnancov, ktoré závisia od stupňa náročnosti práce, do ktorého je zamestnanec zaradený. Ak mzda zamestnanca v mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, program automaticky dopočíta doplatok prostredníctvom zložiek mzdy:

951- doplatok do min. mzdového nároku pre zamestnancov na hlavný pracovný pomer
950 – doplatok do minimálnej mzdy napr. pre dohodárov

Prepočet doplatku do minimálneho mzdového nároku: 

 

Zamestnanec pracuje na hlavný pracovný pomer je zaradený do 1. stupňa náročnosti práce. Je odmeňovaný mesačnou mzdou s dohodnutou tarifou 580 €. V marci 2020 čerpal 2 dni dovolenky. Ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Počet pracovných dní v mesiaci marec je 22 dní.

 

mesačná mzda zamestnanca za odprac. dni  

580 € / 22 x 20 = 527,2727 = 527,28 (zaokr. na najbližší eurocent nahor)

 

minimálny mzdový nárok za odprac. dni

580 € / 22 x 20 = 527,2727 = 527,30 (zaokr. na najbližších 10 eurocentov)

 Vzhľadom na to, že mzda zamestnanca sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor (§130 ZP ods. 1) a minimálny mzdový nárok na najbližších desať eurocentov (§120 ZP ods. 7), zamestnancovi je potrebné poskytnúť doplatok do minimálneho mzdového nároku:  527,30 – 527,28 = 0,02 €

V zmysle Zákonníka práce § 118 ods. 2 sa za mzdu nepovažuje náhrada mzdy. Preto sa náhrada mzdy za dovolenku  nezohľadňuje pri výpočte.

 Nesmieme zabudnúť ani na dohodárov, zákon o minimálnej mzde sa rovnako vzťahuje aj na nich.

 

 Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                23.06.2020  

 

KROS
Copy link