Menu

Doprihlasovanie dôchodkového poistenia (DP)

Študent, ktorý má uzatvorenú Dohodu o brigádnickej práci študentov (DBPŠ) a dôchodca pracujúci na základe Dohody o vykonaní práce (DVP) alebo Dohody o pracovnej činnosti (DPČ) si môže uplatniť výnimku z dôchodkového poistenia.

Určí si jednu dohodu v mesiaci, z ktorej nebude do 200 € platiť odvody na dôchodkové poistenie (starobné a invalidné poistenie).

Po splnení tejto povinnosti si výnimku z DP môže uplatňovať :

  • odo dňa vzniku dohody, ak písomne informoval zamestnávateľa o uplatnení výnimky najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu
  • od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom písomne informoval zamestnávateľa o uplatnení výnimky
Oznamovacia povinnosť pri prekročení príjmu

Ak výška príjmu, na ktorú sa uplatňuje výnimka z DP presiahne 200 €, zamestnávateľ je povinný dohodára prihlásiť na dôchodkové poistenie k prvému dňu v mesiaci, kedy prekročil príjem.

Ak príjem v nasledujúcom období nepresiahne 200 €, dohodára odhlási z dôchodkového poistenia. Odhlášku z DP vytvoríte k poslednému dňu v mesiaci, ktorý predchádzal mesiacu, v ktorom si uplatňoval výnimku z DP a neprekročil príjem.

Na prihlásenie a odhlásenie z DP použijete tieto typy RLFO :

  • kód 11 DBPŠ len DP pravidelný príjem
  • kód 12 DBPŠ len DP nepravidelný príjem
  • kód 19 DVP len DP pravidelný príjem
  • kód 20 DVP len DP nepravidelný príjem
  • kód 21 DPČ len DP pravidelný príjem
  • kód 22 DPČ len DP nepravidelný príjem

Vypracovali sme prehľadnú tabuľku s kódmi RLFO pre Sociálnu poisťovňu.

Prihlášku a odhlášku z dôchodkového poistenia je potrebné odoslať ešte pred zaslaním výkazov do Sociálnej poisťovne.

 

Študent pracuje na DBPŠ s pravidelným príjmom od 2. 9. 2019. Výnimku z DP si uplatňuje od vzniku dohody. Jeho príjem za september je 200 €, za október 260 € a november 200 €.

 

Povinnosťou zamestnávateľa je zaslať RLFO :

prihlášku 2. 9. 2019 kódom 9

prihlášku na DP 1. 10. 2019 kódom 11

odhlášku z DP 31. 10. 2019 kódom 11

Prihlášku a Odhlášku z dôchodkového poistenia s kódom 11 zamestnávateľ odošle najneskôr v lehote splatnosti poistného za príslušný mesiac.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   14.11.2019

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link