Menu

Došlá faktúra prenos daňovej povinnosti a iná sadzba DPH

Evidovanie došlej faktúry s tuzemským prenosom daňovej povinnosti § 69 

Mesačný platiteľ DPH dostal v máji 2022 faktúru, kde sú uvedené položky s prenosom daňovej povinnosti v sume 282,55 eur.

Zaevidovanie došlej faktúry v záväzkoch

 • Pridajte nový záväzok,
 • vyplňte číslo, partnera a dátumy,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – § 69 ods. 2,9-12 a doplňte sumu.
 • Vyberte Stĺpec PD, prípadne doplňte členenie a záväzok uložte.
 • Vo formulári DPH sú doplnené riadky DPH pre „tuzemské samozdanenie“ 09/10 a 19B – oddiel KV B1.

 

Evidovanie došlej faktúry s prenosom daňovej povinnosti a iné sadzby DPH

Mesačný platiteľ DPH dostal v máji 2022 faktúru za tovar, kde sú uvedené položky s prenosom daňovej povinnosti v sume 155 eur a položky s 20% v sume 248,62 eur s DPH.

Zaevidovanie došlej faktúry v záväzkoch

 • Pridajte nový záväzok
 • vyplňte číslo, partnera a dátumy,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Prenos daňovej povinnosti a iná sadzba DPH.

 

 • V Základe kliknite na „R“,
 • vo formulári Rozpis sumy rozpíšte sumy pre konkrétne DPH. Sumu prenosu daňovej povinnosti doplňte do riadku pre N – sadzbu.
 • Stĺpec PD vyberte Výdavok za zásoby, prípadne doplňte členenie a záväzok uložte.
 • Vo formulári DPH sú doplnené riadky DPH pre „tuzemské samozdanenie“ 09/10 a 19B – oddiel KV B1. Položky s 20% DPH smerujú do riadku 19A – oddiel KV B2.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty