Menu

Dovolenka z minulého roka

S novým rokom vznikne zamestnancom nový nárok na dovolenku za kalendárny rok 2021. Netreba však zabudnúť ani na dovolenku, ktorú si zamestnanci nevyčerpali v predchádzajúcom roku a prenášajú si ju do toho aktuálneho. Ako správne zabezpečiť bezchybný prenos nevyčerpanej dovolenky?

Nárok na dovolenku

Pre automatické sledovanie a výpočet nároku na dovolenku programom OLYMP odporúčame zadať u zamestnanca v Personalistike na karte Mzdové údaje v časti Dovolenka – ročný nárok. Na základe tohto nastavenia program na začiatku roka automaticky pridá zamestnancovi, ktorý má uzatvorený pracovný pomer na dobu neurčitú, novú výmeru dovolenky na celý nasledujúci kalendárny rok. Tým zamestnancom, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú, prizná pomernú časť dovolenky, ale až po splnení podmienky odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku. Priznaný nárok na dovolenku ovplyvňuje vek zamestnanca, ďalšia alebo dodatková dovolenka, ktorá je dojednaná v pracovnej zmluve a od 1. 1. 2020 aj skutočnosť, či sa zamestnanec trvale stará o dieťa.

V prípade, že sa rozhodnete použiť pre evidenciu dovolenky nastavenie ručne zadané, je potrebné myslieť na to, že OLYMP nepridá zamestnancovi nárok na dovolenku automaticky, ale očakáva manuálne zadanie užívateľom. Znamená to, že je potrebné pridávať dovolenkový nárok manuálne existujúcemu zamestnancovi vždy na začiatku roka alebo pri evidencii nového zamestnanca.

Ďalšou možnosťou evidencie dovolenky je mesačný nárok, ktorý zobrazuje iba nárok zamestnanca na dovolenku za daný mesiac. V praxi teda uvádza program skutočný nárok na dovolenku v aktuálnom mesiaci, ktorý závisí od počtu odpracovaných dní a mesiacov od začiatku roka, resp. od začiatku pracovného pomeru.   

Prenos dovolenky

Zamestnancom, ktorí si k 31. 12. 2020 nevyčerpali dovolenku z roku 2020, sa zostatok tejto dovolenky prenesie do roka 2021. Pre správny prenos zostatkov dovolenky odporúčame spustiť prepočet dovolenky v mesiaci január 2021 cez Mzdové funkcie – Prepočet dovolenky s označením voľby „S prenosom zostatku z predošlého roku.“ Túto funkciu odporúčame použiť až po spracovaní miezd za december v odomknutom mesiaci január. Prepočet zabezpečí správne zobrazenie zostatkov dovolenky v aktuálnom roku. Prepočet dovolenky je možné spustiť buď pre všetkých zamestnancov alebo len pre zvolenú skupinu zamestnancov zadaných v Personalistike (aktuálny riadok, zobrazení alebo označení zamestnanci).

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        19.1.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link