Dovolenka z minulého roka

S novým rokom nabehnú aj nové dni dovolenky. Zabúdať, ale netreba ani na dovolenku, ktorú si zamestnanci nevyčerpali  v predchádzajúcom roku a prenášajú si ju do toho aktuálneho. Vysvetlíme si, ako správne postupovať v OLYMPE pri evidencií dovolenky a ako zabezpečiť bezchybný prenos nevyčerpanej dovolenky. 

Nárok na dovolenku

 Personalistike zamestnanca, na karte Mzdové údaje odporúčame evidovať dovolenku ako ročný nárok. Na základe tohto nastavenia, program na začiatku roka automaticky pridá zamestnancovi, ktorý má uzatvorený pracovný pomer na dobu neurčitú, novú výmeru dovolenky na celý nasledujúci kalendárny rok.

 

Tým zamestnancom, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú, prizná pomernú časť dovolenky, ale až po odpracovaní 60 pracovných dní. Priznaný nárok na dovolenku ovplyvňuje vek zamestnanca, ďalšia alebo dodatková dovolenka, ktorá je dojednaná v pracovnej zmluve a od 1. 1. 2020 aj skutočnosť, či sa zamestnanec trvale stará o dieťa.

V prípade, že sa rozhodnete použiť pre evidenciu dovolenky nastavenie ručne zadané, je potrebné myslieť na to, že OLYMP nepridá zamestnancovi nárok na dovolenku automaticky v súlade s platnou legislatívou, ale očakáva manuálny vstup mzdára. Znamená to, že je potrebné zamestnancovi pridávať vždy na začiatku roka, alebo pri evidencií nového zamestnanca do Personalistiky dovolenkový nárok manuálne.

 Ďalšou možnosťou evidencie dovolenky je mesačný nárok, ktorý je podobný ako ročný nárok, avšak zobrazí iba nárok zamestnanca za daný mesiac. V praxi teda program uvádza skutočný nárok na dovolenku v aktuálnom mesiaci, ktorý závisí od počtu odpracovaných dní a mesiacov od začiatku roka, resp. od začiatku pracovného pomeru. 

Prenos dovolenky

 Zamestnanci, ktorí si k 31. 12. 2019 nevyčerpali dovolenku z roku 2019, si zostatok dovolenky prenášajú do roka 2020. Pre správny prenos zostatkov dovolenky odporúčame spustiť prepočet dovolenky v januári 2020 (Mzdové funkcie – Prepočet dovolenky) s označením voľby S prenosom zostatku z predošlého roku. Prepočet zabezpečí správne zobrazenie zostatkov dovolenky v aktuálnom roku.

 

 

 

nformácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                     13.1.2020

 

 

           

 

 

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link