Menu

Dovolenka z minulého roka

S novým rokom vznikne zamestnancom nový nárok na dovolenku za kalendárny rok 2022. Netreba však zabudnúť ani na dovolenku, ktorú si zamestnanci nevyčerpali v predchádzajúcom roku a prenášajú si ju do toho aktuálneho. Ako správne zabezpečiť bezchybný prenos nevyčerpanej dovolenky?

Nárok na dovolenku

Pre automatické sledovanie a výpočet nároku na dovolenku programom OLYMP odporúčame zadať u zamestnanca v Personalistike na karte Mzdové údaje v časti Dovolenka – ročný nárok. Na základe tohto nastavenia program na začiatku pracovného pomeru uvádza za každých 21 odpracovaných dní nárok 1/12 celkového ročného nároku, plný ročný nárok uvedie až po odpracovaní 60 dní. Tento postup sa uplatní v prípade, že zamestnanec nastúpil v aktuálnom roku a neodpracoval 60 dní od začiatku pracovného pomeru, alebo ak v aktuálnom roku bude pracovný pomer ukončovať. Zamestnancovi, ktorého pracovný pomer na dobu neurčitú trvá od minulého roka, program automaticky uvedie novú výmeru dovolenky na celý nasledujúci kalendárny rok. Priznaný nárok na dovolenku ovplyvňuje vek zamestnanca, ďalšia alebo dodatková dovolenka, ktorá je dojednaná v pracovnej zmluve a od 1. 1. 2020 aj skutočnosť, či sa zamestnanec trvale stará o dieťa.

V prípade, že sa rozhodnete použiť pre evidenciu dovolenky nastavenie ručne zadané, je potrebné myslieť na to, že OLYMP nepridá zamestnancovi nárok na dovolenku automaticky, ale očakáva manuálne zadanie užívateľom. Znamená to, že je potrebné pridávať dovolenkový nárok manuálne existujúcemu zamestnancovi vždy na začiatku roka alebo pri evidencii nového zamestnanca.

Ďalšou možnosťou evidencie dovolenky je mesačný nárok, ktorý zobrazuje iba nárok zamestnanca na dovolenku k danému mesiacu. V praxi teda uvádza program skutočný nárok na dovolenku v aktuálnom mesiaci, ktorý závisí od počtu odpracovaných dní a mesiacov od začiatku roka, resp. od začiatku pracovného pomeru.   

Dodatková dovolenka sa zohľadní v nároku na dovolenku alikvotnou čiastkou, za každých 21 odpracovaných dní sa do nároku pripočíta 1/12 dodatkovej dovolenky zadanej v hlavnom pracovnom pomere na karte Ďalšie náležitosti zmluvy.

Prenos dovolenky

Zamestnancom, ktorí si k 31. 12. 2021 nevyčerpali dovolenku z roku 2021, sa zostatok tejto dovolenky prenesie do januára 2022 do poľa Predošlá.

Nevyčerpanú dovolenku staršiu ako dva roky program Olymp prenesie do ďalšieho roka len zamestnancom, ktorí čerpali materskú alebo rodičovskú dovolenku, boli dlhodobo uvoľnení na výkon verejnej funkcie alebo odbornej funkcie, alebo boli dočasne práceneschopní pre chorobu alebo úraz a nemohli si vyčerpať dovolenku ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

Pre správny prenos zostatkov dovolenky odporúčame spustiť prepočet dovolenky v mesiaci január 2022 cez Mzdové funkcie – Prepočet dovolenky s označením voľby „S prenosom zostatku z predošlého roku.“ Túto funkciu odporúčame použiť až po spracovaní miezd za december v odomknutom mesiaci január. Prepočet zabezpečí správne zobrazenie zostatkov nevyčerpanej dovolenky z predchádzajúceho roku. Prepočet dovolenky je možné spustiť buď pre všetkých zamestnancov alebo len pre zvolenú skupinu zamestnancov zadaných v Personalistike (aktuálny riadok, zobrazení alebo označení zamestnanci).

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                                                                                       21.01.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty