Menu

Duplicity v partneroch

Máte Vášho partnera v číselníku viackrát? Duplicity v partneroch môžu ovplyvniť správnosť saldokonta. Skontrolujte si preto Vašich partnerov cez menu Číselník – Partneri v záložke Funkcie – Ďalšie funkcie – Nájdi duplicitné záznamy.

Zobrazí sa formulár, v ktorom zadáme upresňujúce kritériá pre vyhľadávanie. Duplicitných partnerov môžeme hľadať podľa Názvu, IČO, IČ DPH, interného čísla alebo kódu.

Po zakliknutí kritérií pokračujeme tlačidlom Ďalej. Spustí sa vyhľadávací proces. Nájdené duplicitné záznamy program zobrazí v ďalšom formulári Duplicity v partneroch.

V pravej časti Zoznam partnerov, ktorí sú zhodní sa už nachádzajú konkrétni partneri, u ktorých bola nájdená zhoda. Pre správne zostatky v saldokonte je potrebné nájdené duplicity odstrániť.  V súvislosti s tým môžeme vybraných partnerov zlúčiť, opraviť alebo vymazať.

Po stlačení tlačidla Zlúčiť sa zlúčia všetci zobrazení partneri zo zoznamu do vybraného partnera, na ktorom stojíme. Do zoznamu môžeme pridať aj iných partnerov alebo odobrať partnerov, ktorých zlučovať nechceme. Zlúčením sa priradia všetky doklady zlučovaných partnerov vybranému partnerovi.

Pri zlúčení program vnútorne nastaví, aby sa všetci zlúčení partneri považovali za vybraného. Vizuálne však zostávajú doklady s pôvodnými údajmi, t. j. názov partnera, IČO a pod. zostáva na doklade rovnaké. Teda aj pri prehľadoch (napr. saldokonto) uvidíte doklady stále s pôvodným partnerom. V tom prípade stačí vojsť do dokladu, partnera cez lupu nanovo vybrať a doklad uložiť.

Po stlačení tlačidla Opraviť môžeme opraviť duplicitný údaj priamo na partnerovi.

Tlačidlo Vymazať slúži na vymazanie partnera, avšak neodporúčame vymazať partnera, na ktorého boli vystavené akékoľvek doklady.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty