Menu

Dvojnásobný daňový bonus od 01. 04. 2019

Od 1. apríla 2019 si rodičia detí do 6 rokov prilepšia. Na tieto deti im štát prizná dvojnásobný daňový bonus. To znamená, že rodič, ktorý si uplatňuje daňový bonus, napr. na 3 – ročné dieťa, dostane od apríla daňový bonus vo výške 44,34 . Dvojnásobný daňový bonus si môže uplatniť rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov.

Podmienky

  • vek dieťaťa do 6 rokov (poslednýkrát sa dvojnásobný daňový bonus uplatní za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov),
  • príjem aspoň ½ minimálnej mzdy,
  • Personalistike na karte Rodinné údaje je u zamestnanca zaevidované dieťa, ktoré má zadané obdobie uplatňovania daňového bonusu.

Dieťa dovŕši 6 rokov 1. 5. 2019. Poslednýkrát sa uplatní vyšší daňový bonus vo výplate za máj 2019.

 

Ako si môže zamestnanec uplatniť dvojnásobný daňový bonus?

Zamestnanec si uplatní dvojnásobný daňový bonus rovnako, ako keď si uplatňuje bežný daňový bonus (prostredníctvom Vyhlásenia na zdanenie príjmov FO a predložením rodného listu dieťaťa). Ak si daňový bonus už uplatňuje, nie je potrebné nič podpisovať nanovo, všetko zohľadní program automaticky.

Ako na to v mzdovom programe OLYMP?

Priznanie dvojnásobného daňového bonusu si odsleduje program sám automaticky podľa veku dieťaťa v Personalistike na karte Rodinné údaje.

Výška daňového bonusu za rok 2019

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.            09.05.2019        

 

 

 

KROS
Copy link