Menu

e-kasa: oprava faktúry

e-kasa: oprava faktúry

Hotel ABC, s. r. o. vystavil 28.10.2019 odoslanú faktúru na ubytovanie v tuzemsku s 20 % sadzbou DPH. Doklad bol uhradený cez e-kasu. Po vytlačení dokladu sa zistilo, že faktúra mala byť vyhotovená s 10 % sadzbou DPH. Ako správne postupovať pri oprave dokladu?

Pôvodná faktúra s 20 % sadzbou bola vystavená v menu Fakturácia – Odoslané faktúry a zároveň uhradená pomocou systému e-kasa. Faktúra bola smerovaná do DP DPH na riadok 03, 04 a oddielu KV DPH A1 (v prípade občana je faktúra smerovaná do oddielu KV DPH D2).

Vzhľadom na skutočnosť, že doklad bol vystavený s chybnou sadzbou dane a následne uhradený cez e-kasu, pri oprave odporúčame v programe OMEGA postupovať nasledovne:
1. Vystaviť Storno faktúry alebo Dobropis,
2. Uhradiť Storno faktúru alebo dobropis cez systém e-kasa,
3. Vystaviť novú faktúru so správnymi údajmi a sadzbou DPH,
4. Uhradiť novú faktúru cez systém e-kasa.

 

Vystavenie storno faktúry

Aby bol doklad korektne vysporiadaný aj v DP DPH, je potrebné vystaviť opravný doklad k pôvodnému dokladu. V takomto prípade vystavíme storno faktúry cez menu Fakturácia – Storno faktúry, prípadne cez menu Fakturácia – Odoslané dobropisy.

Storno faktúry/ odoslaný dobropis môžeme vystaviť kópiou z pôvodnej faktúry, pomocou funkcie Kópia z Odoslanej faktúry.

Storno faktúra bude vystavená s dátumami pôvodného vzniku daňovej povinnosti. V našom prípadne je to 28.10.2019. Tento dokladu bude vchádzať do pôvodného zdaňovacieho obdobia DP DPH. Pri tomto opravnom doklade je potrebné použiť tiež rovnaké smerovanie do DP DPH (riadky 03/04) a KV DPH (C1 alebo D2). Zároveň na doklade vyplníme číslo pôvodného dokladu.

Storno faktúry uhradíme cez systém e-kasa, čím sa zruší informácia o pôvodnej faktúre.

Vytvorenie novej faktúry

Následne vystavíme novú faktúru so správnou sadzbou DPH – 10 %, ktorú uhradíme cez systém e-kasa.

Úhrada novej faktúry

KROS
Copy link