Menu

Editovateľná Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane

Od verzie 23.00 je aktualizovaný dokument Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane (Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane). Do 15. februára 2023 môže zamestnanec elektronicky alebo v listinnej podobe požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022.

Žiadosť je možné tlačiť za zamestnancov v evidencii Zúčtovanie preddavkov. Ak si v tlačovom formulári zvolíte konkrétneho zamestnanca, zobrazí sa dokument v editovateľnej podobe, zamestnanec môže žiadosť vyplniť a odoslať ju naspäť mzdárke. 

Údaje o zamestnancovi (priezvisko, meno, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu) sa preberajú z personalistiky. Údaje o manželke v žiadosti v časti II. program vyplní, ak ich má zamestnanec evidované  v Personalistike na karte Rodinné údaje v časti Manžel/Manželka. Stačí ak pred tlačou v tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu označíte voľbu Zobraziť údaje o manželke. Údaje o vyživovaných deťoch program Olymp nevypĺňa.

Žiadosti o vykonanie RZD môžete zamestnancom hromadne rozposlať cez voľby v tlačovom formulári – Odoslať e-mailom alebo Odoslať cez MyJob. V prípade odoslania cez MyJob zamestnanci dostanú do svojej schránky editovateľný dokument, ktorý v prípade záujmu o vykonanie RZD vyplnia a elektronicky prepošlú mzdovej účtovníčke späť. Pokiaľ použijete voľbu Odoslať e-mailom, dokument bude odoslaný na e-mailovú adresu zamestnanca, pričom bude zaheslovaný. Pri otváraní dokumentu, je v tomto prípade nutné použiť heslo zamestnanca.

Na uľahčenie podpisovania žiadostí môžete využiť funkčnosť Pridať podpis, vďaka ktorej je možné do dokumentu jednoducho importovať obrázok (kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazí ponuka Vybrať obrázok, kde si zvolíte cestu k uloženému obrázku s podpisom vo vašom počítači). V prípade tlače dokumentu sa tlačidlo Pridať podpis  vymaže a na dokumente ostane len prázdne pole pre vyplnenie Podpisu žiadateľa.

Ak dokument tlačíte pre viacerých zamestnancov súčasne, funkcia editovania nie je prístupná.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                    16.1.2023

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty