Elektronické odosielanie dokumentov

Od nového roka je v rámci mzdovej legislatívy k dispozícií novinka, ktorá umožňuje doručovať vybrané daňové dokumenty medzi zamestnancom a zamestnávateľom v elektronickej forme. Chcete vedieť aké dokumenty a za akých podmienok je možné ich zasielanie? Pozrite sa na stručný prehľad, ktorý sme si pre Vás pripravili.

Dokumenty elektronicky

V elektronickej podobe je možné zamestnancom zasielať nasledovné dokumenty:

  • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch,
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň,
  • Potvrdenie o zaplatení dane.

Zamestnanci môžu poslať zamestnávateľovi Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania a Vyhlásenie na uplatnenie NČZD.

Ako na to v OLYMPE

Elektronické doručovanie týchto dokumentov je možné len po vzájomnej dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom

 V rámci OLYMPU sme zapracovali novú tlačovú zostavu, kde si môžete zvoliť dokumenty, ktoré budete zamestnancom zasielať elektronicky. Cez Tlač – Tlač – Písomné dokumenty pracovníkov – Dohoda o doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkami.

 

Na zasielanie dokumentov elektronicky je potrebné v Personalistike na karte Pracovné pomery označiť voľbu Odoslanie dokumentov elektronicky. Následne bude možné priamo v tlačových zostavách zvoliť voľbu Odoslať e-mailom. Druhý spôsob ako zaslať dokumenty elektronicky je zvoliť v tlačových zostavách na karte Výber údajov, Výstupné zariadenie – E-mail zaheslovaný.

MyJob

Tak ako je možné v rámci aplikácie MyJob odosielať výplatné pásky a Vami zvolené dokumenty, je možné použiť aplikáciu aj na zasielanie iných dokumentov. Ide o zabezpečený spôsob komunikácie medzi mzdárom a zamestnancom.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  19.03.2020


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link