Menu

ELIS – automatické spracovanie dokladov

Dostávate mesačne množstvo faktúr, ktoré následne ručne evidujete do programu? Samotné nahrávanie faktúr zaberá veľa času. So službou ELIS to môžete zmeniť.

ELIS je umelá inteligencia, ktorá je schopná z dokumentov vyčítať základné údaje a preklopiť ich do digitálnej podoby. Číta ich ako človek, je schopná sa učiť a opakovaním zdokonaľovať.

Ako začať používať službu ELIS

Prepojenie a samotné sťahovanie dokladov do programu OMEGA prebieha v Evidencii – Účtovných dokladov.

1. Vytvorenie KROS účtu

Ako prvé je potrebné vytvoriť konto Kros účtu. V hornom menu klikneme na tlačidlo „Prepoj s ELIS“.

Zobrazí sa prihlásenie do KROS účtu. Keď vytvárame prvé prepojenie, zvolíme voľbu „Vytvoriť nový účet“.

2. Aktivácia KROS účtu

 Po vytvorení účtu bude na uvedenú emailovú adresu zaslaná správa pre aktivovanie KROS účtu.

3. Prepojenie so službou ELIS

Dokončenie prepojenia urobíme v evidencii účtovných dokladov. V hornej lište stlačíme „Stiahni z ELIS“.

V okne prihlásenia zadáme opäť e-mailovú adresu s heslom. Na e-mail bude zaslaná správa s prideleným účtom (e-mailom), na ktorý budeme posielať faktúry do ELIS.

 

 

Doklady je možné importovať vo formáte .pdf, .jpg alebo .png. Do ELIS prejdú doklady, ktoré sú pripojené v prílohách. Každý doklad musí byť v samostatnom .pdf, .jpg, .png, tzn. nemôže byť zoskenovaných viac faktúr v jednom .pdf dokumente.

ELIS dokáže prečítať a importovať doklady z okruhov:

 • Došlé faktúry (tuzemské, zahraničné)
 • Odoslané faktúry (tuzemské, zahraničné)
 • Došlé dobropisy (tuzemské, zahraničné)
 • Odoslané dobropisy (tuzemské, zahraničné)

Vyťažuje sa hlavička dokladu bez zaúčtovania. Polia, ktoré sa automaticky vyplnia:

 • Partner
 • Interné číslo
 • Externé číslo
 • Dátum vyhotovenia
 • Dátum splatnosti
 • Dátum DVDP
 • Mena
 • Suma aj s rozpisom hladín DPH

4. Rozúčtovanie dokladov

Od verzie programu OMEGA 23.50 môžeme viaceré doklady rozúčtovať naraz pomocou funkcie Rozúčtovanie dokladov. Funkciu spúšťame na označené doklady, ktoré si označíme dvojklikom v stĺpci „OZN“, aby sa zobrazil žltý štvorček.

 

KROS
Copy link