Menu

eFaktúry ELIS – automatické spracovanie dokladov

Dostávate mesačne množstvo faktúr, ktoré následne ručne evidujete do programu? Samotné nahrávanie faktúr zaberá veľa času. So službou eFaktúry ELIS to môžete zmeniť.

eFaktúry ELIS je umelá inteligencia, ktorá je schopná z dokumentov vyčítať základné údaje a preklopiť ich do digitálnej podoby. Číta ich ako človek, je schopná sa učiť a opakovaním zdokonaľovať.

Ako začať používať službu eFaktúry ELIS

Prepojenie a samotné sťahovanie dokladov do programu OMEGA prebieha v Evidencii – Účtovných dokladov.

1. Vytvorenie KROS účtu

Ako prvé je potrebné vytvoriť prepojene s eFaktúry ELIS. V hornom menu klikneme na tlačidlo „Prepoj s ELIS“.

Zobrazí sa prihlásenie do účtu. Zadávame e-mail, ktorý bežne používame v KROS aplikáciách (napr. MY JOB, Bločky, KROS účet).

Ak ešte nemáme účet registrovaný, zvolíme Vytvoriť nový účet.

2. Aktivácia KROS účtu

Následne po vytvorení nového účtu nám na zvolenú e-mailovú adresu príde správa s aktiváciou účtu

3. Prepojenie eFaktúry ELIS

Dokončenie prepojenia urobíme v evidencii účtovných dokladov. V hornej lište stlačíme „Stiahni z ELIS“.

V okne prihlásenia zadáme opäť e-mailovú adresu s heslom. Na e-mail bude zaslaná správa s prideleným účtom (e-mailom), na ktorý budeme posielať faktúry do eFaktúry ELIS.


Doklady je možné importovať vo formáte .pdf, .jpg alebo .png. Do služby eFaktúry ELIS prejdú doklady, ktoré sú pripojené v prílohách. Každý doklad musí byť v samostatnom .pdf, .jpg, .png, tzn. nemôže byť zoskenovaných viac faktúr v jednom .pdf dokumente.

 

ELIS dokáže prečítať a importovať doklady z okruhov:

 • Došlé faktúry (tuzemské, zahraničné)
 • Odoslané faktúry (tuzemské, zahraničné)
 • Došlé dobropisy (tuzemské, zahraničné)
 • Odoslané dobropisy (tuzemské, zahraničné)

Vyťažuje sa hlavička dokladu bez zaúčtovania. Polia, ktoré sa automaticky vyplnia:

 • Partner
 • Interné číslo
 • Externé číslo
 • Dátum vyhotovenia
 • Dátum splatnosti
 • Dátum DVDP
 • Mena
 • Suma aj s rozpisom hladín DPH 

Pred prvým stiahnutím dokladov z ELIS je nutné skontrolovať a odstrániť duplicitné číslovanie dokladov. V opačnom prípade môže nastať situácia, že prílohy budú nesprávne pridelené. Pri hromadnom prečíslovaní je taktiež potrebné skontrolovať od akého čísla začať číslovať, aby nevznikli duplicity.

4. Rozúčtovanie dokladov

Od verzie programu OMEGA 23.50 môžeme viaceré doklady rozúčtovať naraz pomocou funkcie Rozúčtovanie dokladov, podobne ako doklady siahnuté z online aplikácie Elektronické doklady alebo naimportované z iných softvérov.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty