Menu

Evidencia OČR

Nastúpil vám zamestnanec na OČR? Ako postupovať v prípade, ak ide o klasickú OČR (napr. ošetrovanie chorého dieťaťa, manžela, rodiča), pandemickú OČR (napr. ošetrovanie dieťaťa z dôvodu zatvoreného predškolského, školského zariadenia súvisiaceho s mimoriadnou situáciou a pod.) alebo dlhodobú OČR (zabezpečenie starostlivosti o chorého príbuzného v jeho domácom prostredí)? Prinášame vám stručný návod evidencie v OLYMPE.

Ako na to v OLYMPE?

OČR zaevidujete u zamestnanca v Personalistike na karte Evidencia neprítomností. Cez tlačidlo Pridaj vyberiete dôvod neprítomnosti a zvolíte dátum jej trvania.

Krátkodobá OČR

Slúži na zaevidovanie neprítomnosti zamestnanca z dôvodu ošetrovania člena rodiny (napr. pri starostlivosti o choré dieťa, alebo chorého člena rodiny). V tomto prípade zaevidujete v Evidencii neprítomností Dátum od kedy neprítomnosť trvá a ako dôvod vyberiete OČR – krátkodobá. Ak poznáte aj dátum ukončenia ošetrovania, vyplníte aj dátum do. Ak dátum dokedy ošetrovanie trvá nepoznáte, doplníte ho dodatočne.

Od 1. 4. 2021 program následne prenesie do výplaty na prvých 14 kalendárnych dní zložku mzdy N04 – ošetrovanie člena rodiny 55 %. Ak ošetrovanie trvá dlhšie ako 14 dní, od 15. dňa program pridá do mzdy zložku mzdy N22 – ošetrovanie člena rodiny neplatené. Od tohto dňa bude potrebné poslať do Sociálnej poisťovne RLFO – Prerušenie.

 

Pandemická OČR

Pri evidovaní krátkodobej OČR sa od 16. 3. 2020 zobrazuje aj voľba „Pandemická OČR“. Ide o OČR, ktorá vznikla počas mimoriadnej situácie a je platená počas celej doby potreby ošetrovania. Pri evidencii vyberiete dôvod OČR – krátkodobá, zadáte dobu jej trvania a v pravej časti označíte pole „Pandemická OČR“. Do mzdy sa na celú dobu OČR prenesie zložka mzdy N04 – ošetrovanie člena rodiny 55 %. Počas pandemickej OČR sa sociálne poistenie neprerušuje.

Dlhodobá OČR

Voľba dlhodobá OČR je prístupná od 1. 4. 2021. Ide o dlhodobú osobnú starostlivosť o člena rodiny v prirodzenom prostredí pacienta. Do výplaty sa prenesie zložkami mzdy N04 – ošetrovanie člena rodiny 55 % za prvých 90 dní starostlivosti a od 91. dňa zložkou mzdy N22 – ošetrovanie člena rodiny neplatené. Od 91. dňa je potom potrebné zaslať RLFO – Prerušenie do Sociálnej poisťovne.

 

Pri tomto type OČR je možné, aby sa rodinní príslušníci v starostlivosti aj striedali. Pri prestriedaní sa dni poskytovania OČR na účely vylúčenia z povinnosti platenia poistného spočítajú každému poistencovi osobitne a prerušenie nastáva až po uplynutí 90 dní. Ak ide o OČR v jednom a tom istom prípade (t. j. s tým istým pacientom), je potrebné vyplniť pole Poznámka. Podľa toho bude program sledovať 90 dní vylučiteľnej doby, aj vtedy ak sa budú rodinní príslušníci striedať. Je však potrebné, aby v poli Poznámka boli vyplnené rovnaké údaje.  Prerušenie sa vytvorí, ak trvanie OČR ale aj viacerých OČR s rovnakou poznámkou presiahne 90 dní.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   10.05.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link