Menu

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Zamestnávateľ je povinný po ukončení pracovného pomeru, dohody alebo iného pracovného pomeru odoslať v elektronickej forme do Sociálnej poisťovne Evidenčný list dôchodkového poistenie (ELDP). Často sa stáva, že Sociálna poisťovňa vyzve zamestnávateľa na doručenie ELDP ešte pred ukončením pracovného pomeru, napríklad ak zamestnanec žiada o dôchodok. Sociálna poisťovňa môže požiadať o rozdelenie alebo ukončenie ELDP k určitému dátumu, ukážeme si ako na to.

ELDP pri ukončení pracovného vzťahu

Pri skončení pracovného vzťahu je potrebné odoslať aj ELDP a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončil právny vzťah.

Ako v programe vytvoriť evidenčný list?

ELDP vytvoríte cez Exporty – Evidenčné listy DP – Označte voľbu Evidenčný list dôch. poistenia a zvoľte mesiac kedy pracovný vzťah končí.

Pred samotným exportom je možné označiť voľbu zobraz editovateľný náhľad. Po jej označení sa zobrazí náhľad, v ktorom môžete doplniť chýbajúce obdobia, ktoré ste nespracovávali v programe Olymp alebo opraviť údaje.

Rozdelenie ELDP do dvoch riadkov

Požiadala vás Sociálna poisťovňa o rozdelenie konkrétneho roku do dvoch riadkov? Najčastejšie táto situácia nastáva, ak zamestnanec dovŕši dôchodkový vek, naďalej pracuje a Sociálnu poisťovňu požiada o starobný dôchodok. Rozdelenie ELDP dosiahnete tak, že v Personalistike daného zamestnanca na karte Dôchodky a invalidita – Evidencia dôchodkov pridáte Dovŕšenie dôchodkového veku.

 

Zamestnanec dovŕšil dôchodkový vek ku dňu 05. 10. 2022. Sociálna poisťovňa žiada o rozdelenie  ELDP do 04. 10. 2022 a od 05. 10. 2022.

V Personalistike na karte Dôchodky a invalidita – Evidencia dôchodkov pridáte dovŕšenie dôchodkového veku od 05. 10. 2022.

Olymp rozdelí obdobie dôchodkového poistenia v roku 2022 do dvoch riadkov. Od začiatku daného roka do 04. 10. 2022 a od 05. 10. 2022 do 31. 10. 2022. Dôležité je mať vygenerovanú výplatu za mesiac október 2022.

Voľba dovŕšenie dôchodkového veku má vplyv na výpočet odvodov len v prípade, že je zamestnanec súčasne poberateľom výsluhového alebo invalidného dôchodku.

Pri predkladaní ELDP odporúčame vychádzať z usmernenia  Sociálnej poisťovne Povinnosti zamestnávateľov v dôchodkovom poistení (časť 6.).

ELDP za konkrétne obdobie 

Ak Sociálna poisťovňa vyžiada ELDP len za konkrétne obdobie pred samotným exportom (Exporty – Evidenčné listy DP) označte voľbu Evidenčný list dôch. poistenia za konkrétne obdobie. Následne sa sprístupnia polia pre zadanie dátumu od – do.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                           27.09.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty