Menu

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Zamestnávateľ má povinnosť zasielať do Sociálnej poisťovne (SP) Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP) po ukončení hlavného pracovného pomeru, dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru (ak sa z nej odvádzal odvod na dôchodkové poistenie) alebo iného pracovného pomeru. ELDP je potrebné do SP zaslať v elektronickej podobe, a to v lehote splatnosti odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanec a zamestnávateľa.

Ak si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok alebo o zaslanie ELDP požiada SP, lehota na predloženie je osem dní.

 

ELDP v OLYMPE

Elektronický ELDP vytvoríte v OLYMPE cez menu Exporty – v časti Sociálna poisťovňa – Evidenčné listy DP. V programe je možno vytvoriť 2 typy ELDP:

1. Evidenčný list dôch. poistenia – použijete pri ukončení pracovného pomeru. V poli obdobie zvolíte posledný mesiac trvania pracovného pomeru, pričom je potrebné mať vygenerovanú poslednú výplatu.

2. Evidenčný list dôch. poistenia za zvolené obdobie – využijete ak Vás SP vyzve zaslať údaje o vymeriavacom základe na dôchodkové poistenie iba za konkrétne obdobie, napr. pri žiadosti o priznanie starobného dôchodku. Po označení tejto voľby, sa sprístupnia polia Dátum od a do.

 

Vyzvala Vás Sociálna poisťovňa o zaslanie ELDP, pričom požaduje aby bol rok 2019 rozdelený ku konkrétnemu dátumu (napr. k 10. 10. 2019) do 2 riadkov?

 

Zamestnancovi zaevidujete v Personalistike na karte Dôchodky a invalidita na záložke Evidencia dôchodkov k 10. 10. 2019 dovŕšenie dôchodkového veku.

Vygenerujete výplatu a vytvoríte si export ELDP za obdobie 10. 2019. Program vytvorí ELDP, ktorý bude v roku 2019 rozdelený do 2 riadkov (1. riadok do 9. 10. 2019 a 2. riadok od 10. 10. 2019).

Ak potrebujete upraviť ELDP podľa ďalších požiadaviek, stačí označiť voľbu zobraz editovateľný náhľad. V náhľade môžete upravovať obdobia, vymeriavacie základy, pridávať, resp. odoberať riadky (prostredníctvom znakov +/-). Keď bude ELDP v požadovanom tvare, bude ho možné exportovať do SP a aj vytlačiť.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.               14.11.2019   

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link