Menu

Evidovanie absencie

Ak zamestnanec nenastúpi do práce bez ospravedlnenia, čím zamešká svoju pracovnú zmenu alebo jej časť, ide o neospravedlnenú absenciu.

Ako nato v OLYMPE?

Neospravedlnenú neprítomnosť v práci zaevidujete do vygenerovanej výplaty zamestnanca zložkou mzdy A30 – neospravedlnená absencia. Zadáva sa len na pracovné dni, ktoré označíte v kalendári zložky mzdy A30. Na základe označených pracovných dní v kalendári program automaticky doplní Dátum začiatku a Dátum ukončenia neospravedlnenej absencie a vytvorí príslušné oznámenie voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni.

V zostave BIZNIS/PROFI/Profesionál je možné zadefinovať celodennú neospravedlnenú absenciu v Personalistike zamestnanca na karte Evidencia neprítomností. Táto neprítomnosť sa automaticky prenesie do výplaty zamestnanca pri generovaní mzdy, a to príslušnou zložkou mzdy s označením dní podľa zadaného dátumu začiatku a ukončenia.

Pokiaľ by sa jednalo o kratšiu neospravedlnenú neprítomnosť v práci, napr. zamestnanec neodpracoval 4 hodiny z 8 hodinovej pracovnej zmeny, počet hodín trvania neprítomnosti upravíte  v kalendári na príslušnom dni pravým tlačidlom myši. Keďže sa v tomto prípade nejedná o celodenné prerušenie, zamestnávateľ neoznamuje uvedené prerušenie príslušným inštitúciám.

Zamestnanec bez ospravedlnenia celý mesiac august 2022 nechodil do práce, čím porušil pracovnú disciplínu. V auguste 2022 je 1 deň sviatok 29. 8. 2022. Ku dňu 31. 8. 2022 s ním zamestnávateľ ukončil pracovný pomer.

Vo vygenerovanej výplate pridáte zložku mzdy A30 – neospravedlnená absencia. Zadáte absenciu na celé obdobie, tzn. aj na sviatky, ktoré pripadli na pracovný deň zamestnanca. 

Ak absencia pokračuje z minulého mesiaca, označíte pole z min. mesiaca. Ak bude absencia pokračovať do ďalšieho mesiaca, označíte pole neukončené. V prípade, že začiatok alebo koniec absencie pripadne na sobotu alebo nedeľu, je potrebné prepísať Dátum začiatku alebo Dátum ukončenia.

Ak má zamestnanec v rámci jedného mesiaca viac absencií, ktoré nenasledujú bezprostredne za sebou (napr. 8. 8. 2022 a 15. 8. 2022), absenciu zadáte do výplaty dvoma zložkami mzdy A 30 – neospravedlnená absencia.

Neospravedlnenou absenciou sa tiež rozumie aj situácia, ak sa zamestnanec zúčastní štrajku, pričom súd rozhodol o nezákonnosti tohto štrajku. V tom prípade je potrebné označiť vo výplate voľbu Účasť na štrajku. 

Krátenie dovolenky

Zo zákona vyplýva, že zamestnancovi môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú.

Cez menu Nastavenia – Nastavenia vyberiete Pri neospravedlnenej absencii krátiť dovolenku o 1 alebo 2 dni. Ak vo výplate zamestnanca v zložke mzdy A30 – neospravedlnená absencia označíte pole Krátiť nárok na dovolenku, program automaticky za zadané dni absencie kráti nárok na dovolenku o zvolený počet dní.

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa

Sociálna poisťovňa

Pokiaľ zamestnanec neospravedlnene zamešká celú pracovnú zmenu, zamestnávateľ zasiela do Sociálnej poisťovne RLFO Prerušenie, pričom v poli dôvod prerušenia sa uvedie 3. Prerušenie oznamuje zamestnávateľ do 8 kalendárnych dní od dátumu vzniku/zániku prerušenia. Na základe zadania neospravedlnenej absencie v mzde zamestnanca program automaticky vytvorí Registračný list fyzickej osoby – Prerušenie. Celodenná účasť na nezákonnom štrajku sa oznamuje na RLFO s dôvodom prerušenia 9.

Zdravotná poisťovňa

V prípade, že má zamestnanec celodennú neospravedlnenú absenciu, prestáva byť na účely zdravotného poistenia zamestnancom. Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť túto skutočnosť do zdravotnej poisťovne prostredníctvom Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie s kódom 2N do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom začala/skončila absencia.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.            27.09.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty