Menu

Evidovanie dôchodku a invalidity u zamestnanca

Potrebujete zamestnancovi zaevidovať priznaný dôchodok alebo zdravotné obmedzenie? Jednoducho ho zadáte v Personalistike na karte Dôchodky a invalidita.

Záložka Evidencia dôchodkov

Na záložke evidujete priznanie konkrétneho dôchodku. Vyberiete typ dôchodku, dátum priznania dôchodku, dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku a odkedy má mať zadanie vplyv na výpočet mzdy.

Prvé tri typy (dovŕšenie dôchodkového veku, žiadosť o invalidný dôchodok, žiadosť o starobný dôchodok) majú len evidenčný charakter a slúžia na rozdelenie Evidenčného listu dôchodkového poistenia. Voľba dovŕšenie dôchodkového veku v kombinácií s výsluhovým dôchodkom alebo invalidným dôchodkom má  vplyv už aj na výpočet odvodov.

Ďalšie typy dôchodku (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, …) zadávate pri priznaní určitého typu dôchodku.

Záložka Zdravotné obmedzenia

Záložka slúži na evidenciu zdravotných obmedzení, ako je napr. pokles schopnosti, preukaz ZŤP a pod. V prípade, že zamestnancovi zaevidujete na záložke Evidencia dôchodkov invalidný dôchodok 40 – 70 % alebo nad 70 %, program automaticky pridá pokles schopnosti na záložku Zdravotné obmedzenia.

Ak by zamestnanec už nepoberal invalidný dôchodok, ale stále má zdravotné obmedzenie (napr. z dôvodu, že mu vznikol nárok na poberanie starobného dôchodku), alebo je držiteľom preukazu ZŤP, zdravotné obmedzenie zaevidujete ručne. Vyplníte mesiac a rok odkedy má mať zadanie vplyv na výpočet mzdy a vyberiete typ zdravotného obmedzenia.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                 12.08.2020

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty