Menu

Evidovanie invalidného dôchodku alebo zdravotného obmedzenia zamestnanca

Zamestnali ste invalidného dôchodcu alebo zamestnanca so zdravotným obmedzením a potrebujete mu zaevidovať invalidný dôchodok alebo pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť? Uvedené skutočnosti môžu mať vplyv na výšku odvodov zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a jednoducho ich zadáte v Personalistike na karte Dôchodky a invalidita.

Záložka Evidencia dôchodkov

Záložka slúži na evidenciu konkrétneho typu priznaného dôchodku. V prípade invalidného dôchodku program ponúka na výber dve možnosti: invalidný dôchodok – invalidita 40 – 70 % a invalidný dôchodok – invalidita nad 70 %.

Pri zadávaní údajov vyberiete typ dôchodku, dátum jeho priznania (má vplyv na výpočet odvodov na zdravotné poistenie), dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku (má vplyv na výpočet odvodov na sociálne poistenie) a mesiac odkedy bude mať dôchodok vplyv na výpočet mzdy.

Aké odvody bude platiť invalidný dôchodca závisí od výšky jeho invalidity ako aj od pracovného pomeru (hlavný pracovný pomer resp. dohoda).

Prehľadnú tabuľku poistných odvodov z hlavného pracovného pomeru a tabuľku odvodov z dohôd nájdete aj v našich pomôckach pre mzdárov.  https://www.kros.sk/olymp/podpora/pomocky-pre-mzdarov/

Záložka Zdravotné obmedzenia

Na tejto záložke je možné si z rozbaľovacieho zoznamu zvoliť % poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť voči zdravej fyzickej osobe alebo preukaz ZŤP, na základe čoho program správne určí sadzbu odvodov na zdravotné poistenie.

V prípade, že zadáte na záložke Evidencia dôchodkov invalidný dôchodok – invalidita 40 – 70 % alebo invalidný dôchodok – invalidita nad 70 %, program automaticky nastaví príslušný stupeň zdravotného obmedzenia na záložke Zdravotné obmedzenia.

Ak by zamestnanec už nepoberal invalidný dôchodok (napr. z dôvodu, že mu vznikol nárok na poberanie starobného dôchodku), ale stále má zdravotné obmedzenie alebo je držiteľom preukazu ZŤP, zdravotné obmedzenie zaevidujete ručne. Vyplníte mesiac a rok odkedy má mať zdravotné obmedzenie vplyv na výpočet mzdy a vyberiete typ zdravotného obmedzenia.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                    23.11.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty