Evidovanie OČR a PN v súvislosti s ochorením COVID-19

Vo verzii OLYMPU 20.30 nájdete zapracované zmeny, ktoré nastali počas mimoriadneho stavu v súvislosti s COVID-19. Týkajú sa OČRkaranténnych PN.

OČR

Ak sa Váš zamestnanec ostal celodenne a riadne starať o dieťa od 16. 3. 2020, alebo neskôr a to  z dôvodu uzatvorenia školského alebo predškolského zariadenia hlavným hygienikom, bude mu Sociálna poisťovňa vyplácať ošetrovné počas celej doby trvania. Teda nie len prvých 10 dní, ako to je pri bežných OČR.

Personalistika

Takúto OČR zaevidujete v Personalistike zamestnancaEvidencii neprítomnosti, kde doplníte Dátum od 16. 3. 2020 alebo neskorší, vyplníte Dôvod Ošetrovanie člena rodinyoznačíte pole Mimoriadna OČR.

Pole Mimoriadna OČR sa nedá označiť pri OČR vystavených pred 16. 3. 2020, kedy boli školy a predškolské zariadenia uzatvorené rozhodnutím zriaďovateľa. Toto obdobie je potrebné zaevidovať ako samostatnú OČR obvyklým spôsobom.

Mzda

Na základe takto evidovanej OČR program pri generovaní mzdy pridá od 16. 3. 2020 zložku mzdy N04 – ošetrovanie člena rodiny 55 % a to na celé obdobie trvania tejto OČR.

ZP a SP

Do zdravotnej poisťovne pošlete pri vzniku mimoriadnej OČR oznámenie o zmene platiteľa poistného kód 1O Z a pri ukončení  tejto OČR kód 1O K. Do Sociálnej poisťovne RLFO prerušenie v prípade mimoriadnej OČR neposielate.

Karanténna PN

Ak má Váš zamestnanec vystavenú PN v dôsledku povinnej karantény od  27. 3. 2020, od 1. dňa tejto PN mu bude  nemocenské vyplácať Sociálna poisťovňa.

Personalistika

Takúto PN zaevidujete v PersonalistikeEvidencii neprítomnosti, kde doplníte Dátum od, vyplníte Dôvod Nemoc a pri PN a označíte pole Karanténna PN. Táto voľba sa zobrazuje len pri PN s dátumom vzniku 18. 3. 2020 a neskôr.

Pole Karanténna PN sa nedá označiť pri PN vystavených pred 18. 3. 2020. Tieto PN, aj keď boli vystavené z dôvodu karantény zamestnanca prepláca za prvých 10 dní zamestnávateľ a SP ich prepláca až od 11. dňa.

Príklad č. 1

Zamestnanec nastúpil na PN v dôsledku karantény od 18. 3. 2020. PN zaevidujete v Personalistike na karte Evidencia neprítomnosti ako Nemoc, s dátumom od 18. 3. 2020 a označíte pole Karanténna PN.

Na základe takto evidovanej PN program vo vygenerovanej mzde automaticky pridá:

18.03.2020 – 20.03.2020 – N01 – náhrada príjmu počas PN 25 % za 3 dni, ktoré platí zamestnávateľ

21.03. 2020 – 26.03.2020 – N02 – náhrada príjmu počas PN 55 % za 6 dní, ktoré platí zamestnávateľ

27.03 – až do ukončenia PN – N03 – nem. dávky od 11 dňa 55 %, ktoré platí  od 10. dňa už Sociálna poisťovňa

Príklad č. 2

Zamestnanec nastúpil na PN v dôsledku karantény od 25. 3. 2020. PN zaevidujete v Personalistike na karte Evidencia neprítomnosti ako Nemoc, s dátumom od 25. 3. 2020 a označíte pole Karanténna PN.

Na základe takto evidovanej PN program vo vygenerovanej mzde automaticky pridá:

25.03.2020 – 26.03.2020 – N01 – náhrada príjmu počas PN 25 % za 2 dni, ktoré platí zamestnávateľ

27.03 – až do ukončenia PN – N03 – nem. dávky od 11 dňa 55 %, ktoré platí od 3. dňa už Sociálna poisťovňa

Príklad č. 3

Zamestnanec nastúpil na PN v dôsledku karantény od 17. 3. 2020. PN zaevidujete v Personalistike na karte Evidencia neprítomnosti ako Nemoc, s dátumom od 17. 3. 2020. Pole Karanténna PN sa v tomto prípade nezobrazí, keďže celých 10 dní  PN prepláca zamestnávateľ.

Na základe takto evidovanej PN program vo vygenerovanej mzde automaticky pridá:

17.3.2020 – 19.03.2020 – N01 – náhrada príjmu počas PN 25 % za 3 dni, ktoré platí zamestnávateľ

20.03.2020 – 26.03.2020 – N02 – náhrada príjmu počas PN 55 % za 7 dní, ktoré platí zamestnávateľ

27.03 – až do ukončenia PN – N03 – nem. dávky od 11 dňa 55 %, ktoré platí  Sociálna poisťovňa až od 11. dňa

Príklad č. 4

Zamestnanec nastúpil na PN v dôsledku choroby  od 18. 3. 2020. PN zaevidujete v Personalistike na karte Evidencia neprítomnosti ako Nemoc, s dátumom od 18. 3. 2020. Pole Karanténna PN v tomto prípade neoznačujete, keďže ide o bežnú chorobu zamestnanca.

Na základe takto evidovanej PN program vygeneruje mzdu a pridá do nej:

18.03.2020 – 20.03.2020 – N01 – náhrada príjmu počas PN 25 % za 3 dni, ktoré platí zamestnávateľ

21.03. 2020 – 27.03.2020 – N02 – náhrada príjmu počas PN 55 % za 7 dní, ktoré platí zamestnávateľ

28.03 – až do ukončenia PN – N03 – nem. dávky od 11 dňa 55 %, ktoré platí od 11. dňa Sociálna poisťovňa

ZP a SP

Do zdravotnej poisťovne pošlete pri vzniku karanténnej PN oznámenie o zmene platiteľa poistného kód 1O Z a pri ukončení karanténnej PN kód 1O K. Do Sociálnej poisťovne RLFO  neposielate.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.    03.04.2020


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link