Menu

Evidovanie PN a OČR

Ako správne zaevidovať PN/OČR zamestnancovi?

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob zadania PN/OČR je v Personalistike zamestnanca na karte Evidencia neprítomnosti.

Cez Pridaj zaevidujte Dátum od, Dátum do a vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu dôvod neprítomnosti, napr. Nemoc. Pokiaľ ide o dlhodobú PN a dátum ukončenia nie je známy, Dátum do nevypĺňate. Keď zamestnanec prinesie potvrdenie o ukončení PN, doplníte Dátum do v evidovanej neprítomnosti cez tlačidlo Oprav.

Dátum do je potrebné zadať ešte pred vygenerovaním mzdy za mesiac, v ktorom PN/OČR končí. V prípade, že už máte vygenerované mzdy a zaevidujete neprítomnosť v Personalistike, je potrebné mzdu pregenerovať, aby sa neprítomnosť správne preniesla do výplaty zamestnanca.

 

Výhody zadania PN a OČR v Personalistike:

  • program automaticky do výplaty pri generovaní pridá všetky potrebné zložky mzdy súvisiace so zadaním PN (N01, N02, N03) alebo OČR (N04, N22) – nie je potrebné ich pridávať ručne,
  • označí políčka ,,Neukončené“ alebo ,,Z minulého mesiaca“ – ak PN alebo OČR prechádza cez viaceré mesiace,
  • ak ide o PN podľa §144a ods. 3 písm. a) označí v mzde aj toto pole a nebude zamestnancovi krátiť nárok na dovolenku,
  • oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní vytvorí bez potreby generovania výplaty.

Oznamovacia povinnosť pri PN

Zdravotná poisťovňa

Zamestnávateľ na začiatku PN oznámi do zdravotnej poisťovne kód 1O Z s dátumom vzniku PN. Pri ukončení PN oznámi kód 1O K.

Sociálna poisťovňa

Začiatok PN do sociálnej poisťovne zamestnávateľ neoznamuje. Oznamovacia povinnosť do sociálnej poisťovne vzniká iba v prípade, ak nemoc trvá viac než 52. týždňov. Vtedy je potrebné v programe OLYMP v Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery evidovať vyňatie Nemoc po 52. týždni. Na základe takéhoto zadania program vytvorí RLFO s dôvodom prerušenia “8“.

Oznamovacia povinnosť pri OČR

Zdravotná poisťovňa

Oznamovacia povinnosť do zdravotnej poisťovne je rovnaká ako pri PN zamestnanca.

Sociálna poisťovňa

OČR sa do Sociálnej poisťovne oznamuje iba v prípade, ak OČR trvá viac ako 11 dní. Ak by OČR trvala viac ako 10 dní je potrebné zaslať Sociálnej poisťovni RLFO s dôvodom prerušenia “4“.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   01.06.2020

KROS
Copy link