Menu

Export opatrení z OLYMPU

V mesiacoch september až december 2021 rezort práce pokračuje vo vyplácaní príspevkov zamestnávateľom z projektu Prvá pomoc. Žiadať o príspevky je možné zo všetkých opatrení okrem Opatrení 3B.

Výkazy zamestnávateľ predkladá výlučne elektronicky, prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

V programe OLYMP môžete vytvoriť export opatrení vo formáte csv, ktorý je následne možné načítať a editovať na stránke www.slovensko.sk .

Export vytvoríte v OLYMPE cez menu EXPORTY – Prvá pomoc +/++. V tejto časti si vyberiete konkrétne opatrenie, ktoré sa po vyexportovaní uloží do zvoleného priečinka vo vašom počítači.

Výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B za mesiac SEPTEMBER 2021 je možné podávať do 30. novembra 2021 → uplatňuje sa Prvá pomoc.

V programe sú dostupné v tlačových zostavách podklady pre jednotlivé opatrenia, ktoré obsahujú údaje za zamestnancov. Slúžia len ako náhľad pre Vás, alebo Vám môžu poslúžiť ako podklad v prípade, že sa rozhodnete vyplniť výkaz o priznanie finančného príspevku ručne priamo na portáli www.slovensko.sk .

Nájdete ich cez menu Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia miezd – Rekapitulácia miezd podľa pracovníkov. Žiadosti je potrebné odosielať prostredníctvom exportu.

Program OLYMP v tlačových zostavách Podklady pre priznanie finančného príspevku nedopĺňa požadovanú výšku príspevku. Výšku príspevku zistíte, po nahratí CSV súboru na portáli www.slovensko.sk, prípadne po ručnom vyplnení výkazu.​

Export CSV súboru

Export si vytvoríte cez Exporty – voľba konkrétneho Opatrenia, obdobie 9/2021 a Prvá pomoc. Za september 2021 je možné žiadať len o príspevky vo výške 80 % hrubej mzdy.

Voľba Prvá pomoc+/++ je v programe ponechaná z dôvodu, ak by sa v budúcnosti opäť zmenili podmienky projektu.

 

Príspevok je možné žiadať len na tých zamestnancov, ktorí sú ku dňu podania výkazu pre priznanie príspevku v pracovnom pomere a nie sú vo výpovednej dobe. Po označení voľby Uviesť len zamestnancov v pracovnom pomere ku dňu, program automaticky pridá do exportného súboru iba tých zamestnancov, ktorí k zadanému dňu sú v pracovnom pomere. Zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej dobe si môžete zo zoznamu vymazať priamo na portáli www.slovensko.sk .

Postup odoslania CSV súboru

Súbor typu CSV obsahuje iba údaje o zamestnancoch. Neobsahuje údaje o podniku. Je preto potrebné vypĺňať výkaz ručne v jednotlivých krokoch priamo na portáli www.slovensko.sk. Po vyplnení jednotlivých polí si následne naimportujete csv súbor.

Zoznam zamestnancov môžete na stránke upraviť pridaním ďalšieho zamestnanca ručne alebo odobratím zamestnanca prostredníctvom tlačidla X v riadku vybraného zamestnanca.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                 08.10.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link