Export opatrení z OLYMPU

Na konci marca zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny novinky v oblasti pomoci zamestnávateľom, ktorých zasiahla kríza. Pripravili sme pre Vás prehľad zmien, ktoré sme zapracovali do programu OLYMP.

Žiadosti za marec a ďalšie nasledujúce mesiace zamestnávateľ predkladá výlučne elektronicky, prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

 

V programe OLYMP môžete na verzii 21.30 vytvoriť export XML súboru alebo CSV súboru, ktoré po načítaní na portáli www.slovensko.sk môžete editovať. Export vytvorený na nižšej verzii programu nebude portálom akceptovaný.

Export vytvoríte v OLYMPE cez menu EXPORTY – Prvá pomoc +/Prvá pomoc++. V tejto časti si vyberiete konkrétne opatrenie, ktoré sa po vyexportovaní uloží do Vášho počítača.

Príspevok je možné žiadať len na tých zamestnancov, ktorí k dátumu podania žiadosti o príspevok, nemajú dohodnuté ukončenie pracovného pomeru a nie sú vo výpovednej dobe. Ak takýchto zamestnancov máte, musíte žiadosť poslať bez nich. Môžete to urobiť 2 spôsobmi:

  • označiť si aktuálnych zamestnancov a export urobiť len za označených,
  • alebo si urobiť export za všetkých zamestnancov a až na stránke slovensko.sk si zoznam zamestnancov upraviť.

Pri exporte Opatrenia č. 1 a 3A máte možnosť vybrať, aký príspevok od štátu žiadate. Na výber sú dve možnosti: 100 % CCP a 80 % CCP. Podľa vášho výberu program vyexportuje správny xml súbor. Pri oboch opatreniach totiž došlo k navýšeniu príspevkov na 100 % CCP, tzv. Prvá pomoc ++. Ak zamestnávateľ  nespĺňa podmienky projektu Prvá pomoc ++, aj naďalej má možnosť žiadať o príspevky vo výške 80 % CCP, tzv. Prvá pomoc+.

Ak nespĺňate podmienky pre Prvú pomoc ++ a žiadate o 80 % CPP, zvoľte pred exportom možnosť 80 % CCP.

 

 

V programe sú dostupné v tlačových zostavách podklady pre jednotlivé opatrenia, ktoré obsahujú údaje za zamestnancov. Slúžia len ako náhľad pre Vás, alebo Vám môžu poslúžiť ako podklad v prípade, že sa rozhodnete vyplniť žiadosť o priznanie finančného príspevku ručne priamo na portáli www.slovensko.sk .

Nájdete ich cez menu Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia miezd – Rekapitulácia miezd podľa pracovníkov. Žiadosti je potrebné odosielať prostredníctvom exportu.

Program OLYMP v tlačových zostavách Podklady pre priznanie finančného príspevku od 10/2020 nedopĺňa požadovanú výšku príspevku. Výšku príspevku zistíte, po nahratí XML alebo CSV súboru na portáli www.slovensko.sk, prípadne po ručnom vyplnení žiadosti.

Export XML a CSV súboru

XML súbor vytvoríte cez Exporty – voľba konkrétneho Opatrenia.xml/.csv. Okrem voľby formátu, v ktorom vytvoríte exportný súbor je potrebné navoliť aj ostatné potrebné kritéria. Patrí medzi ne najmä obdobie, za ktoré budete žiadať o príspevok, výber výšky príspevku, o ktorý budete žiadať a ďalšie.

Postup odoslania XML súboru:

  1. Kliknete na odkaz https://www.pomahameludom.sk/.
  2. Na stránke sa presuniete ku konkrétnemu opatreniu a kliknete na Podať výkaz. Ak žiadate o Prvú pomoc +, zvolíte modré tlačidlo 80 % CCP a ak žiadate o Prvú pomoc++, zvolíte červené tlačidlo 100 % CCP.

3. Po kliknutí budete presmerovaní na stránku www.slovensko.sk, kde si vyberiete príslušný Úrad práce (Zvolíte poskytovateľa služby) a potvrdíte cez tlačidlo Prejsť na službu.

4. V ďalších krokoch sa prihlásite prostredníctvom občianskeho preukazu.

5. Po úspešnom prihlásení môžete nahrať vytvorený XML súbor z programu OLYMP.

XML súbor priložíte kliknutím na ikonu s tromi bodkami […] v pravom hornom rohu v záhlaví s nadpisom Elektronický dokument. Po kliknutí na ikonu zvolíte z rozbaľovacieho zoznamu poslednú možnosť Nahrať vyplnený XML formulár. Následne sa zobrazí formulár, kde cez tlačidlo Prehľadávať vyberiete XML súbor uložený vo vašom počítači. Po výbere súboru kliknete na tlačidlo Nahrať. Údaje naplnia do elektronického formulára, kde ich môžete podľa potreby ďalej upravovať.

Postup odoslania CSV súboru:

Súbor typu CSV obsahuje iba údaje o zamestnancoch. Neobsahuje údaje o podniku. Je preto potrebné vypĺňať výkaz ručne v jednotlivých krokoch priamo na portáli www.slovensko.sk. Prvé 4 kroky sú zhodné s postupom odosielania exportu vo formáte .xml. Ďalej je potrebné pokračovať nasledovne:

  1. Na prvých stranách výkazu je potrebné manuálne zadanie údajov o podniku (IČO, sídlo spoločnosti, a iné). Manuálnym zadaním údajov Vás prevedie sprievodca na prvých 4 stranách.
  2. Na 5. strane je potrebné označiť voľbu: Preferujete vloženie zamestnancov hromadne, prostredníctvom CSV súboru?(nepovinný údaj)
  3. Následne je potrebné cez voľbu Prehľadávať vložiť exportný súbor z OLYMPU a potvrdiť tlačidlom Importovať CSV.

 

Zoznam zamestnancov môžete v tomto kroku upraviť pridaním ďalšieho zamestnanca ručne alebo odobratím zamestnanca prostredníctvom tlačidla X v riadku vybraného zamestnanca. Táto možnosť je dostupná pre oba formáty (CSV a XML) na piatej strane výkazu pre priznanie finančného príspevku.

 

Okrem toho je potrebné pred odoslaním výkazu na portáli www.slovensko.sk vyjadriť súhlas so zmenou zmluvných podmienok. Tento krok je potrebné vykonať na 6. strane zakliknutím voľby Súhlasím so zmenenými podmienkami. Toto je potrebné zakliknúť aj v prípade, ak robíte export vo formáte xml, ale aj csv.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie     26.04.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link