Menu

Finančný príspevok na stravovanie v príkladoch 1. časť

V praxi existuje niekoľko možností ako zabezpečiť vyplácanie finančného príspevku na stravovanie vopred. Každá spoločnosť si sama vyberá postup, na základe ktorého finančný príspevok na stravu vypláca.  Ukážeme si niektoré z možností.

a) Výplatný termín nasledujúceho mesiaca, voľba „nasledujúci mesiac“ a finančný príspevok vyplatený zálohovou platbou na účet

Firma poskytuje finančný príspevok vo výške 2,60 € na deň a príspevok zo SF vo výške 0,20 € na deň. Celková výška finančného príspevku na stravu je vo výške 2,80 € na deň. V novembrovej výplate zúčtováva príspevok na december, pričom zohľadňuje neprítomnosti zamestnanca v aktuálnom mesiaci. Výplatný termín má 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Finančný príspevok poskytuje vopred formou zálohy vyplatenej na účet.  V mesiaci november 2021 bol zamestnanec 7 pracovných dní PN. 

Personalistike na záložke Zrážky pridáte zrážku záloha. V poli Popis môžete uviesť, že ide o preddavok na stravovanie. Spôsob výpočtu zvolíte čiastka a vyplníte pole Zrážka, kde uvediete výšku poskytnutej zálohy na stravovanie na mesiac december 2021 za 22 pracovných dní. V našom prípade je záloha vo výške 61,60 €.

Na karte Zložky mzdy pridáte zložku 979 – finančný príspevok na stravu s Tarifou EUR na deň a výškou príspevku na stravovanie od zamestnávateľa 2,60 €. V poli Nárok označíte voľbu nasledujúci mesiac (v novembrovej mzde vyplácate príspevok na december 2021)  a označíte voľbu odpočítať neodprac. dni za mesiac aktuálny.

Voľbu Vyplatené mimo miezd využijete, ak vyplácate finančný príspevok v hotovosti. V tom  prípade nie je potrebné do miezd pridávať zrážku záloha.

Rovnakým spôsobom zaevidujete na karte Zložky mzdy aj zložku 516 – finančný príspevok na stravu zo SF s Tarifou EUR na deň a výškou príspevku na stravovanie zo SF 0,20 €. Typ  nároku nastavíte nasledujúci mesiac a označíte voľbu odpočítať neodprac. dni za mesiac aktuálny.

Za november 2021 vygenerujete mzdu, v ktorej bude poskytnutá záloha na stravovanie na december 2021 vo výške 61,60 €. Následne vygenerujete v evidencii Domov – Prevodné príkazy prevodný príkaz na zálohy za mesiac november 2021 s označením voľby Zálohy prevodom. Splatnosť odporúčame nastaviť tak, aby bolo zabezpečené, že zamestnanec bude mať k 1. decembru k dispozícii na účte preddavok na stravovanie.

Vo výplatnom termíne obvyklým spôsobom spracujete mzdy za november 2021, v ktorých bude zúčtovaná poskytnutá záloha na stravovanie na december 2021.

Program vo vygenerovanej mzde za mesiac november 2021 v zložke mzdy 979 – finančný príspevok na stravu v poli Dni uvedie nárok za 15 dní výšku príspevku 39,00 €. Je to z dôvodu, že príspevok krátil o neprítomnosti aktuálneho mesiaca. December má 22 pracovných dní, ktoré ponížil o 7 pracovných dní PN. Rovnako prepočíta výšku finančného príspevku na stravovanie zo SF za 15 dní, vo výške 3 €.

Po spracovaní miezd všetkým zamestnancom vygenerujete ďalší prevodný príkaz s označením voľby Zohľadniť finančné pohyby (v pravej časti formulára pod dátumom Vystavené). Týmto krokom zabezpečíte, že sa neprepíše už vytvorený prevodný príkaz na zálohy.

b) Výplatný termín bežného mesiaca a voľba „nasledujúci mesiac“

Výplatný termín je vo firme posledný deň bežného mesiaca, teda novembrové mzdy sú splatné 30. 11. 2021. Firma zamestnancovi poskytuje finančný príspevok na stravovanie vopred na mesiac december 2021, a to vo výške 2,30 € na deň. Zo sociálneho fondu prispieva 0,50 € na deň. Celková výška finančného príspevku na stravné je vo výške 2,80 € na deň. Finančný príspevok kráti o neprítomnosti aktuálneho mesiaca, za ktorý spracováva mzdy (november). Zamestnanec si čerpal v novembri 6 dní dovolenky.

V Personalistike zamestnanca zaevidujete na karte Zložky mzdy zložku 979 – finančný príspevok na stravu, s tarifou EUR na deň a výškou príspevku na stravovanie od zamestnávateľa 2,30 €. V poli Nárok vyberiete voľbu nasledujúci mesiac a označíte voľbu  odpočítať neodprac. dni za mesiac aktuálny, keďže chcete nárok na november ponížiť o 6 dní čerpanej dovolenky v novembri.

Počet dní v Personalistike nevypĺňajte. Program dni doplní až vo vygenerovanej mzde zamestnanca.

Rovnakým spôsobom zaevidujete na karte Zložky mzdy aj zložku 516 – finančný príspevok na stravu zo SF s Tarifou EUR na deň a výškou príspevku na stravovanie zo SF 0,50 €. Typ  nároku nastavíte nasledujúci mesiac a označíte voľbu odpočítať neodprac. dni za mesiac aktuálny.

Program vo vygenerovanej mzde za mesiac november 2021 v zložke mzdy 979 – finančný príspevok na stravu v poli Dni uvedie nárok za 16 dní výšku príspevku 36,80 €. Je to z dôvodu, že príspevok krátil o neprítomnosti aktuálneho mesiaca. December má 23 pracovných dní, ktoré ponížil o 1 deň sviatku a 6 dní dovolenky. Rovnako prepočíta výšku finančného príspevku na stravovanie zo SF za 16 dní, vo výške 8 €.

Finančný príspevok na stravu na mesiac december 2021 bude zamestnancovi vyplatený spolu so mzdou za mesiac november 2021, lebo splatnosť mzdy je 30.11.2021.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   14.12.2021

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty