Finančný príspevok na stravu

Od marca 2021 priniesla nová legislatíva zamestnancom možnosť výberu medzi pôvodne poskytovanými stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravu. V mnohých firmách už výber prebehol a zamestnanci sa rozhodli pre poskytovanie finančného príspevku. Aké možnosti zadania máte u zamestnanca?

Finančný príspevok na stravu – zložka mzdy 979

Ak sa zamestnanci rozhodli pre poskytovanie finančného príspevku na stravu, použijete zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu. Zložku mzdy si môžete pridať medzi stále zložky mzdy v Personalistike na záložke Zložky mzdy, a to s tarifou EUR na deň alebo EUR.

Výpočet s Tarifou EUR na deň

Pri výpočte s Tarifou EUR na deň doplníte výšku príspevku zamestnávateľa za jeden pracovný deň.

V časti Výpočet vyberiete Nárok. Na základe neho program v zložke mzdy zamestnanca uvedie počet dní, za ktoré nárok vzniká:

  • skutočný – v zložke mzdy uvedie počet dní podľa skutočne odpracovaných dní v danom mesiaci, zohľadní aj neprítomnosti zamestnanca, ale len z aktuálneho mesiaca, napr. čerpanie dovolenky,
  • predpokladaný – v zložke mzdy uvedie predpokladaný počet pracovných dní podľa prideleného pracovného kalendára v Personalistike. Pri tejto voľbe máte možnosť označiť voľbu odpočítať neodprac. dni za mesiac a zvoliť prepínač aktuálny (poníži počet dní o neprítomnosti z aktuálneho mesiaca, napr. čerpanie dovolenky) alebo predchádzajúci (poníži počet dní o neprítomnosti z predošlého mesiaca1).
  • nasledujúci mesiac – v zložke mzdy uvedie počet pracovných dní z nasledujúceho mesiaca podľa prideleného pracovného kalendára v Personalistike. Pri tejto voľbe máte možnosť označiť voľbu odpočítať neodprac. dni za mesiac a zvoliť prepínač aktuálny (poníži počet dní o neprítomnosti z aktuálneho mesiaca, napr. čerpanie dovolenky) alebo predchádzajúci (poníži počet dní o neprítomnosti z predošlého mesiaca1).

1 Prepínač predchádzajúci zohľadní neprítomnosti z predošlého mesiaca najskôr v mzde za apríl 2021. Je to z dôvodu, že v marci 2021 je predošlým mesiacom február 2021 a za február 2021 ešte nebolo možné poskytovať finančný príspevok na stravovanie.

Program sleduje podmienku odpracovaných hodín v konkrétnom dni. Aktuálne program sleduje podmienku odpracovaných viac ako 4 hodiny v zmysle Zákonníka práce. To znamená, že finančný príspevok prizná program len za taký pracovný deň, v ktorom zamestnanec odpracuje viac ako 4 hodiny. Prednastavenie 4 hodín môžete podľa potreby meniť ručne. 

Ak označíte voľbu aj za sviatok a tento sviatok je označený v ZM 10, program zamestnancovi priradí príspevok aj za deň sviatku, ktorý zamestnanec neodpracuje, lebo prácu vo sviatky nevykonáva.

Počet dní v Personalistike nevypĺňajte. Program dni doplní až vo vygenerovanej mzde zamestnanca.

 

 

Výpočet s Tarifou EUR

Pri výpočte s Tarifou EUR doplníte celkovú výšku príspevku, ktorá sa prenesie aj do poľa Čiastka. Vo vygenerovanej mzde program uvedie výšku príspevku v poli Čiastka. Príspevok nebude ponížený o dni neprítomnosti zamestnanca.

Príspevok zo sociálneho fondu – zložka mzdy 516

 V prípade, že firma poskytuje finančný príspevok na stravu zo sociálneho fondu, použijete zložku mzdy 516 – finančný príspevok na stravu zo SF. Zložky mzdy má rovnaké možnosti nastavenia výpočtu ako zložka mzdy 979 – finančný príspevok na stravu.

Príklady zadania finančného príspevku

a) Nárok – nasledujúceho mesiaca

Zamestnancovi firma poskytuje finančný príspevok na stravu na apríl 2021 v mzde za marec 2021. Zamestnanec čerpal v marci 2021 dovolenku 5 dní. Firma chce ponížiť výsledný počet dní v príspevku o dni neprítomnosti, nakoľko zamestnanec dostal v mzde za február 2021 finančný príspevok na marec 2021 za všetky pracovné dni.

Zamestnancovi pridáte v Personalistike na karte Zložky mzdy zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu. Tarifu zvolíte EUR na deň a zadáte výšku príspevku na stravu od zamestnávateľa za jeden deň. V poli Nárok zvolíte voľbu nasledujúci mesiacoznačíte pole odpočítať neodprac. dni za mesiac s voľbou aktuálny.

Program vo vygenerovanej mzde za mesiac marec 2021 v poli Dni uvedie počet pracovných dni nasledujúceho mesiaca (v našom prípade 20 dní za mesiac apríl). Po pridaní zložky mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku do mzdy zamestnanca s počtom dní 5, program upraví v poli Dni nárok na 15 dní.

b) Nárok – skutočný

Zamestnancovi firma poskytuje od marca 2021 finančný príspevok na stravu až vo výplatnom termíne. V mzde za marec 2021 poskytuje príspevok na stravné ešte len za marec 2021. Zamestnanec čerpal dovolenku v marci 3 dni. Firma chce ponížiť výsledný počet dní o dni neprítomnosti v aktuálnom mesiaci.

Zamestnancovi pridáte v Personalistike na karte Zložky mzdy zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu. Tarifu zvolíte EUR na deň a zadáte výšku príspevku na stravu od zamestnávateľa za jeden deň. V Nárok-u zvolíte voľbu skutočný.

Program vo vygenerovanej mzde za mesiac marec 2021 uvedie v poli Dni počet pracovných dní v mesiaci (v našom prípade 23 dní za mesiac marec). Po pridaní zložky mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku do mzdy zamestnanca s počtom dní 3, program upraví v zložke mzdy 979 – finančný príspevok na stravu nárok v poli Dni na 20 dní.

c) Vyplatenie finančného príspevku zálohovou platbou vopred

Firma poskytla zamestnancovi finančný príspevok na stravu za marec 2021 prostredníctvom zálohy k 1. marcu. Zamestnanec bol v marci u lekára na vyšetrení celý deň. Ako mu v marcovej mzde zúčtovať zálohu s reálnym nárokom na finančný príspevok na marec 2021?

Zamestnancovi pridáte v Personalistike na karte Zložky mzdy zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu. Tarifu zvolíte EUR na deň a zadáte výšku príspevku na stravu od zamestnávateľa za jeden deň. Nárok zvolíte voľbu skutočný.

Personalistike na karte Zrážky pridáte zrážku s názvom záloha. Do poľa Popis môžete uviesť dôvod, napr. záloha na stravné. Zvolíte Spôsob výpočtu čiastka a zadáte výšku zálohy. V poli Zrážka uvediete výšku poskytnutej zálohy. Výplatu zvolíte podľa toho, či bola záloha poskytnutá v hotovosti, alebo na účet.

Program vo vygenerovanej mzde za mesiac marec 2021 uvedie v zložke mzdy 979 – finančný príspevok na stravu v poli Dni počet pracovných dní v mesiaci (v našom prípade 23 dní za mesiac marec). Po pridaní zložky mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku do mzdy zamestnanca s počtom dní 3, program upraví v poli Dni nárok na 20 dní. Na kartu Zrážky prenesie vyplatenú zálohu.

Tým, že v mzde bude zaevidovaná zložka mzdy 979 – finančný príspevok na stravu a aj poskytnutá záloha na stravné na marec 2021 sa vysporiada finančný príspevok na stravu poskytnutý vopred na mesiac marec 2021.

V prípade, že sa rozhodnete vyplácať finančný príspevok na stravu prostredníctvom zálohy k 1. dňu mesiaca, odporúčame postupovať nasledovne:

 

  1. Pridáte zrážku záloha do Personalistiky.
  2. Vygenerujete mzdu za mesiac, za ktorý idete zálohu poskytnúť.
  3. Vygenerujete prevodný príkaz na zálohy za daný mesiac s označením voľby podľa toho, či ich vyplácate na účet alebo v hotovosti.

4. Následne vymažete celý novopridaný mesiac z ročného kalendára, čím sa vymažú aj mzdy zamestnancov (prevodný príkaz zostane zachovaný). 

5. Keď dokončíte mzdy za aktuálny mesiac, pridáte si ďalší mesiac do ročného kalendára a mzdy spracujete obvyklým spôsobom (so ZM 979 a zrážkou záloha).

6. Po spracovaní miezd vygenerujete prevodných príkaz, v ktorom označíte voľbu Zohľadniť finančné pohyby (v pravej časti formulára pod dátumom Vystavené). Týmto krokom zabezpečíte, že sa neprepíše už vytvorený prevodný príkaz na zálohy.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       07.04.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link