Menu

Finančný príspevok na stravu

Od marca 2021 priniesla nová legislatíva zamestnancom možnosť výberu medzi pôvodne poskytovanými stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravu. V mnohých firmách už výber prebehol a zamestnanci sa rozhodli pre poskytovanie finančného príspevku. Aké možnosti zadania máte u zamestnanca?

Finančný príspevok na stravu – zložka mzdy 979

Ak sa zamestnanci rozhodli pre poskytovanie finančného príspevku na stravu, použijete zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu. Zložku mzdy si môžete pridať medzi stále zložky mzdy v Personalistike na záložke Zložky mzdy, a to s tarifou EUR na deň alebo EUR.

Výpočet s Tarifou EUR na deň

Pri výpočte s Tarifou EUR na deň doplníte výšku príspevku zamestnávateľa za jeden pracovný deň.

V časti Výpočet vyberiete Nárok. Na základe neho program v zložke mzdy zamestnanca uvedie počet dní, za ktoré nárok vzniká:

  • skutočný – v zložke mzdy uvedie počet dní podľa skutočne odpracovaných dní v danom mesiaci, zohľadní aj neprítomnosti zamestnanca, ale len z aktuálneho mesiaca, napr. čerpanie dovolenky,
  • predpokladaný – v zložke mzdy uvedie predpokladaný počet pracovných dní podľa prideleného pracovného kalendára v Personalistike. Pri tejto voľbe máte možnosť označiť voľbu odpočítať neodprac. dni za mesiac a zvoliť prepínač aktuálny (poníži počet dní o neprítomnosti z aktuálneho mesiaca, napr. čerpanie dovolenky) alebo predchádzajúci (poníži počet dní o neprítomnosti z predošlého mesiaca1).
  • nasledujúci mesiac – v zložke mzdy uvedie počet pracovných dní z nasledujúceho mesiaca podľa prideleného pracovného kalendára v Personalistike. Pri tejto voľbe máte možnosť označiť voľbu odpočítať neodprac. dni za mesiac a zvoliť prepínač aktuálny (poníži počet dní o neprítomnosti z aktuálneho mesiaca, napr. čerpanie dovolenky) alebo predchádzajúci (poníži počet dní o neprítomnosti z predošlého mesiaca1).

1 Prepínač predchádzajúci zohľadní neprítomnosti z predošlého mesiaca najskôr v mzde za apríl 2021. Je to z dôvodu, že v marci 2021 je predošlým mesiacom február 2021 a za február 2021 ešte nebolo možné poskytovať finančný príspevok na stravovanie.

Program sleduje podmienku odpracovaných hodín v konkrétnom dni. Aktuálne program sleduje podmienku odpracovaných viac ako 4 hodiny v zmysle Zákonníka práce. To znamená, že finančný príspevok prizná program len za taký pracovný deň, v ktorom zamestnanec odpracuje viac ako 4 hodiny. Prednastavenie 4 hodín môžete podľa potreby meniť ručne. 

Ak označíte voľbu aj za sviatok a tento sviatok je označený v ZM 10, program zamestnancovi priradí príspevok aj za deň sviatku, ktorý zamestnanec neodpracuje, lebo prácu vo sviatky nevykonáva.

Počet dní v Personalistike nevypĺňajte. Program dni doplní až vo vygenerovanej mzde zamestnanca.

 

 

Výpočet s Tarifou EUR

Pri výpočte s Tarifou EUR doplníte celkovú výšku príspevku, ktorá sa prenesie aj do poľa Čiastka. Vo vygenerovanej mzde program uvedie výšku príspevku v poli Čiastka. Príspevok nebude ponížený o dni neprítomnosti zamestnanca.

Príspevok zo sociálneho fondu – zložka mzdy 516

 V prípade, že firma poskytuje finančný príspevok na stravu zo sociálneho fondu, použijete zložku mzdy 516 – finančný príspevok na stravu zo SF. Zložky mzdy má rovnaké možnosti nastavenia výpočtu ako zložka mzdy 979 – finančný príspevok na stravu.

Príklady zadania finančného príspevku

a) Nárok – nasledujúceho mesiaca

Zamestnancovi firma poskytuje finančný príspevok na stravu na apríl 2021 v mzde za marec 2021. Zamestnanec čerpal v marci 2021 dovolenku 5 dní. Firma chce ponížiť výsledný počet dní v príspevku o dni neprítomnosti, nakoľko zamestnanec dostal v mzde za február 2021 finančný príspevok na marec 2021 za všetky pracovné dni.

Zamestnancovi pridáte v Personalistike na karte Zložky mzdy zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu. Tarifu zvolíte EUR na deň a zadáte výšku príspevku na stravu od zamestnávateľa za jeden deň. V poli Nárok zvolíte voľbu nasledujúci mesiacoznačíte pole odpočítať neodprac. dni za mesiac s voľbou aktuálny.

Program vo vygenerovanej mzde za mesiac marec 2021 v poli Dni uvedie počet pracovných dni nasledujúceho mesiaca (v našom prípade 20 dní za mesiac apríl). Po pridaní zložky mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku do mzdy zamestnanca s počtom dní 5, program upraví v poli Dni nárok na 15 dní.

b) Nárok – skutočný

Zamestnancovi firma poskytuje od marca 2021 finančný príspevok na stravu až vo výplatnom termíne. V mzde za marec 2021 poskytuje príspevok na stravné ešte len za marec 2021. Zamestnanec čerpal dovolenku v marci 3 dni. Firma chce ponížiť výsledný počet dní o dni neprítomnosti v aktuálnom mesiaci.

Zamestnancovi pridáte v Personalistike na karte Zložky mzdy zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu. Tarifu zvolíte EUR na deň a zadáte výšku príspevku na stravu od zamestnávateľa za jeden deň. V Nárok-u zvolíte voľbu skutočný.

Program vo vygenerovanej mzde za mesiac marec 2021 uvedie v poli Dni počet pracovných dní v mesiaci (v našom prípade 23 dní za mesiac marec). Po pridaní zložky mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku do mzdy zamestnanca s počtom dní 3, program upraví v zložke mzdy 979 – finančný príspevok na stravu nárok v poli Dni na 20 dní.

c) Vyplatenie finančného príspevku zálohovou platbou vopred

Firma poskytla zamestnancovi finančný príspevok na stravu za marec 2021 prostredníctvom zálohy k 1. marcu. Zamestnanec bol v marci u lekára na vyšetrení celý deň. Ako mu v marcovej mzde zúčtovať zálohu s reálnym nárokom na finančný príspevok na marec 2021?

Zamestnancovi pridáte v Personalistike na karte Zložky mzdy zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu. Tarifu zvolíte EUR na deň a zadáte výšku príspevku na stravu od zamestnávateľa za jeden deň. Nárok zvolíte voľbu skutočný.

Personalistike na karte Zrážky pridáte zrážku s názvom záloha. Do poľa Popis môžete uviesť dôvod, napr. záloha na stravné. Zvolíte Spôsob výpočtu čiastka a zadáte výšku zálohy. V poli Zrážka uvediete výšku poskytnutej zálohy. Výplatu zvolíte podľa toho, či bola záloha poskytnutá v hotovosti, alebo na účet.

Program vo vygenerovanej mzde za mesiac marec 2021 uvedie v zložke mzdy 979 – finančný príspevok na stravu v poli Dni počet pracovných dní v mesiaci (v našom prípade 23 dní za mesiac marec). Po pridaní zložky mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku do mzdy zamestnanca s počtom dní 3, program upraví v poli Dni nárok na 20 dní. Na kartu Zrážky prenesie vyplatenú zálohu.

Tým, že v mzde bude zaevidovaná zložka mzdy 979 – finančný príspevok na stravu a aj poskytnutá záloha na stravné na marec 2021 sa vysporiada finančný príspevok na stravu poskytnutý vopred na mesiac marec 2021.

V prípade, že sa rozhodnete vyplácať finančný príspevok na stravu prostredníctvom zálohy k 1. dňu mesiaca, odporúčame postupovať nasledovne:

 

  1. Pridáte zrážku záloha do Personalistiky.
  2. Vygenerujete mzdu za mesiac, za ktorý idete zálohu poskytnúť.
  3. Vygenerujete prevodný príkaz na zálohy za daný mesiac s označením voľby podľa toho, či ich vyplácate na účet alebo v hotovosti.

4. Následne vymažete celý novopridaný mesiac z ročného kalendára, čím sa vymažú aj mzdy zamestnancov (prevodný príkaz zostane zachovaný). 

5. Keď dokončíte mzdy za aktuálny mesiac, pridáte si ďalší mesiac do ročného kalendára a mzdy spracujete obvyklým spôsobom (so ZM 979 a zrážkou záloha).

6. Po spracovaní miezd vygenerujete prevodných príkaz, v ktorom označíte voľbu Zohľadniť finančné pohyby (v pravej časti formulára pod dátumom Vystavené). Týmto krokom zabezpečíte, že sa neprepíše už vytvorený prevodný príkaz na zálohy.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       07.04.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty
Copy link