Funkcie na partneroch

Pravidelne zadávate pri niektorých partneroch rovnaké údaje ako je napr. sadzba DPH, IBAN alebo účet pre pohľadávky/záväzky? Zadajte si ich priamo do číselníka partnerov a pri vytváraní faktúr na to nemusíte myslieť.

 

Firme ABC s.r.o. vystavujeme pravidelne faktúru za službu – stavebné práce. Keďže sa jedná o prenos daňovej povinnosti, pri vytváraní dokladu musí byť nastavená nulová sadzba DPH, typ sumy OA2.

 

Partnera opravíme cez menu Číselník – Partneri. Potvrdíme záložku Nastavenie a v ľavej časti vyberieme Doklady vo fakturácii. A už len stačí vyplniť všetky opakujúce sa údaje.

Do časti Texty vo fakturácii – Záverečný text si môžeme nastaviť povinný text: „Prenesenie daňovej povinnosti“.

 

Na karte partnera vieme okrem sadzby DPH či účtu nastaviť aj menu, v ktorej fakturujeme, splatnosť, spôsob platby, prípadne strediská či zákazky.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link