Hlásenie o vyúčtovaní dane

Zamestnávateľ má povinnosť doručiť Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019 na Finančnú správu najneskôr do 30. apríla 2020.

V dôsledku aktuálnej situácie bola lehota na podanie hlásenie posunutá. Hlásenie o vyúčtovaní dane stačí podať v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tejto lehote je splatná aj daň z príjmov.

 

Aby Hlásenie o vyúčtovaní dane bolo správne vyplnené, je dôležité podať ho až po spracovaní RZD. Ak zamestnanec o RZD nepožiadal, v programe OLYMP zúčtovanie dane ho (Domov – Zúčtovanie preddavkov) negenerujete.

Hlásenie v elektronickej forme vytvoríte voľbou EXPORTY – Hlásenie.

Vytvorí sa exportný súbor xml, ktorý obsahuje kompletné údaje vrátane časti IV. a V. V exporte zvolíte obdobie, typ výkazu a doplníte dátum vykonania RZD. Ak označíte voľbu zobraz v e-Daniach a máte túto aplikáciu nainštalovanú, po vytvorení súboru sa export načíta v aplikácii eDANE, kde je možné dokument skontrolovať a hneď aj odoslať.
Ročné hlásenie obsahuje 1. a 2. stranu a IV. a V. časť.

1. strana obsahuje informácie o firme.

2. strana Hlásenia obsahuje sumárne údaje z prehľadov a prevodných príkazov. Údaje si skontrolujete s dokumentom Rekapitulácia prehľadov o zrazených preddavkoch (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu). Pred tlačou si nastavíte rok 2019.

V časti IV. sa uvádzajú zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nevykonal RZD.
Časť V. obsahuje zamestnancov, ktorým bolo vykonané RZD cez Domov – Zúčtovanie preddavkov (v stĺpci Daň majú zelený príznak).

Ak mal zamestnanec počas roka viacero pracovných vzťahov, v Hlásení musí byť vykázaný len jedenkrát.

Hlásenie o vyúčtovaní a Potvrdenie o podaní tlačiva je možné vytlačiť aj cez Tlač – Tlač – Odvod dane – Hlásenie o vyúčtovaní dane.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   13.04.2020


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link