Menu

Hlásenie o vyúčtovaní dane

Zamestnávateľ má povinnosť každý rok doručiť správcovi dane Hlásenie o vyúčtovaní dane. Za rok 2020 je to  najneskôr do 30. apríla 2021.

Hlásenie o vyúčtovaní dane je dôležité podať až po spracovaní RZD. Ak zamestnanec o RZD nepožiadal, zúčtovanie dane (Domov – Zúčtovanie preddavkov) negenerujete.

 

Hlásenie v elektronickej forme vytvoríte voľbou EXPORTY – Hlásenie.

Vytvorí sa exportný súbor xml, ktorý obsahuje kompletné údaje vrátane časti IV. a V. V exporte zvolíte obdobie, typ výkazu a doplníte dátum vykonania RZD. Ak označíte voľbu zobraz v e-Daniach a máte túto aplikáciu nainštalovanú, po vytvorení súboru sa export načíta v aplikácii eDANE, kde je možné dokument skontrolovať a hneď aj odoslať.

Hlásenie si môžete aj vytlačiť cez menu Tlač – Tlač – Odvod dane – Hlásenie o vyúčtovaní dane. Obsahuje 1. a 2. stranu a IV. a V. časť.

 

  1. strana obsahuje informácie o zamestnávateľovi, ktorý hlásenie podáva.
  2. strana hlásenia obsahuje sumárne údaje z prehľadov odovzdaných za rok 2020 a prevodných príkazov.

Výsledok RZD za rok 2020 bude zúčtovaný v mzdách v tomto roku. Zobrazí sa na 2. strane až na budúci rok, keď budete podávať hlásenie za rok 2021.

Časť IV. uvádzajú sa zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nevykonal RZD. Títo zamestnanci cez menu Domov – Zúčtovanie preddavkov majú v stĺpci Daň prázdny štvorček.

Časť V. obsahuje údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ vykonal RZD. Títo zamestnanci majú cez menu Domov – Zúčtovanie preddavkov v stĺpci Daň zelený príznak.

Na kontrolu údajov slúži dokument Rekapitulácia prehľadov o zrazených preddavkoch (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu). Pred tlačou si nastavíte rok 2020.

 

Ak mal zamestnanec počas roka viacero pracovných vzťahov, v hlásení musí byť vykázaný len jedenkrát. Návod, ako to zabezpečíte, ak sa v Hlásení nachádza viackrát, nájdete www.kros.sk/faq/rzd-a-subeh-2.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       26.04.2021

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link