Hlásenie o vyúčtovaní dane

Zamestnávateľ má povinnosť každý rok doručiť správcovi dane Hlásenie o vyúčtovaní dane. Za rok 2020 je to  najneskôr do 30. apríla 2021.

Hlásenie o vyúčtovaní dane je dôležité podať až po spracovaní RZD. Ak zamestnanec o RZD nepožiadal, zúčtovanie dane (Domov – Zúčtovanie preddavkov) negenerujete.

 

Hlásenie v elektronickej forme vytvoríte voľbou EXPORTY – Hlásenie.

Vytvorí sa exportný súbor xml, ktorý obsahuje kompletné údaje vrátane časti IV. a V. V exporte zvolíte obdobie, typ výkazu a doplníte dátum vykonania RZD. Ak označíte voľbu zobraz v e-Daniach a máte túto aplikáciu nainštalovanú, po vytvorení súboru sa export načíta v aplikácii eDANE, kde je možné dokument skontrolovať a hneď aj odoslať.

Hlásenie si môžete aj vytlačiť cez menu Tlač – Tlač – Odvod dane – Hlásenie o vyúčtovaní dane. Obsahuje 1. a 2. stranu a IV. a V. časť.

 

  1. strana obsahuje informácie o zamestnávateľovi, ktorý hlásenie podáva.
  2. strana hlásenia obsahuje sumárne údaje z prehľadov odovzdaných za rok 2020 a prevodných príkazov.

Výsledok RZD za rok 2020 bude zúčtovaný v mzdách v tomto roku. Zobrazí sa na 2. strane až na budúci rok, keď budete podávať hlásenie za rok 2021.

Časť IV. uvádzajú sa zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nevykonal RZD. Títo zamestnanci cez menu Domov – Zúčtovanie preddavkov majú v stĺpci Daň prázdny štvorček.

Časť V. obsahuje údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ vykonal RZD. Títo zamestnanci majú cez menu Domov – Zúčtovanie preddavkov v stĺpci Daň zelený príznak.

Na kontrolu údajov slúži dokument Rekapitulácia prehľadov o zrazených preddavkoch (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu). Pred tlačou si nastavíte rok 2020.

 

Ak mal zamestnanec počas roka viacero pracovných vzťahov, v hlásení musí byť vykázaný len jedenkrát. Návod, ako to zabezpečíte, ak sa v Hlásení nachádza viackrát, nájdete www.kros.sk/faq/rzd-a-subeh-2.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       26.04.2021

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link