Menu

Hromadná zmena účtov a oddielu KV DPH

V evidencii účtovných dokladov v záložke Hromadné zmeny nájdeme funkciu Zmena účtov a Zmena oddielu KV DPH. Hromadná zmena účtov zmení pôvodne zadaný účet na nový a zmena oddielu KV DPH upraví alebo doplní správny oddiel pre kontrolný výkaz DPH.

Pred každou hromadnou zmenou odporúčame zálohovať databázu cez menu Firma – Archivuj.

Hromadná zmena účtov

Došlé faktúry od partnera Marstav a.s. máme zaúčtované na nákladovom účte 501 000 namiesto 504 000.

Najskôr si vyfiltrujeme faktúry na partnera Marstav a.s. v evidencii účtovných dokladov. Potom cez záložku Hromadné zmeny volíme funkciu Zmena účtov. Po zadaní pôvodného a nového účtu prebehne zmena na všetkých zobrazených dokladoch.

Hromadná zmena oddielu KV DPH

Na odoslaných faktúrach za účtovné obdobie august nám chýba vyplnený oddiel KV DPH, na čo nás upozornila programová kontrola. Doklady majú správne smerovať do oddielu A1.

V evidencii účtovných dokladov si vyfiltrujeme faktúry za mesiac august, ktoré si hromadne označíme. Najskôr však doklady odznačíme cez funkciu Označ – Odznač všetko, aby sme oddiel KV DPH nezmenili aj na iných dokladoch. Následne doklady označíme cez Označ – Označ zobrazené.

V záložke Hromadné zmeny klikneme na Zmena oddielu KV DPH. Zadáme si príslušný okruh, evidenciu a číselný rad a tiež vyberieme označené doklady. Zvolíme si typ sumy, pre ktorý sa má uskutočniť zmena a správny oddiel KV DPH. Vybraný typ sumy sa musí nachádzať vo zvolených dokladoch. V našom prípade zmenu vykonáme pre typ sumy 03 – Základ dane. Funkcia zároveň doplní oddiel aj pre prislúchajúci typ sumy 04 – DPH.

 

KROS
Copy link