Menu

IČPV v OLYMPE

Od začiatku nového roka všetci mzdári očakávajú prvé zmeny týkajúce sa oznamovacích povinností do Sociálnej poisťovne. Novinka, ktorú Sociálna poisťovňa pripravila nesie názov IČPV a my sme pre vás pripravili všetky potrebné informácie na prácu s ním v programe OLYMP.

Čo je IČPV?

IČPV je 12 miestny číselný identifikátor právneho vzťahu, pridelený Sociálnou poisťovňou pri prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný (právny) vzťah.

Nové prihlášky a pridelenie IČPV

Ak prihlasujete do Sociálnej poisťovne nového zamestnanca, jeho prihláška ešte nebude obsahovať IČPV. Sociálna poisťovňa ho pridelí a sprístupní zamestnávateľovi bezodkladne, po doručení prihlášky do registra prostredníctvom svojich elektronických služieb.

IČPV a OLYMP

Zadávanie IČPV v programe OLYMP je možné urobiť:

  1. manuálne – túto možnosť využijete najmä pre novo prijatých zamestnancov a manuálne zadania IČPV pre trvajúce právne vzťahy.

Do evidencie Personalistika – Pracovné pomery – Nová zmluva pribudlo pole pre zadanie IČPV. Po pridelení IČPV Sociálnou poisťovňou ho zaevidujete a potvrdíte cez OK, aby sa zmeny uložili.

Rovnako postupujete aj v prípade, ak pracovný pomer, či dohoda vznikla pred 1. 1. 2021. Stačí vstúpiť cez oprav do hlavného záznamu (t. j. nie do dodatku ani do zmeny, ale do hlavného pracovného vzťahu), zadať IČPV a potvrdiť evidenciu cez OK.

2. automatickým importom – túto funkciu využijete najmä pre právne vzťahy, ktoré aktuálne trvajú a vznikli pred 1. 1. 2021.

V časti Mzdové funkcie – Import  IČPV vyberiete súbor vo formáte .csv. Tento súbor získate na portáli Sociálnej poisťovne – Elektronické služby – v menu Register. Po vygenerovaní a stiahnutí csv súboru do Vášho počítača ho jednoducho naimportujete do programu OLYMP.

Táto funkcia zabezpečí, že pre všetky právne vzťahy, ku ktorým sa viaže povinnosť evidencie a používania IČPV, sa IČPV naimportuje automaticky. Zapíše sa na rovnaké miesto v právnom vzťahu ako pri jeho manuálnom zadaní.

Môže sa stať, že v niektorých prípadoch sa IČPV nenaimportuje? 

a) u dohodárov s uplatnenou výnimkou z dôchodkového poistenia, a to v prípade, ak prekročili príjem. V súbore zo Sociálnej poisťovne sa uvádza napr. dátum kedy zamestnanec prekročil príjem (zmenila sa mu rola), ale v programe sa import kontroluje so začiatkom vzniku dohody.

Vtedy je potrebné doplniť IČPV manuálne ako v kroku č. 1. 

b) u starších pracovných pomerov, napr. v prípade delimitácie alebo zmeny názvu firmy. Stretli sme sa s tým, že Sociálna poisťovňa v csv súbore neuviedla pri starších pracovných pomeroch dátum ich vzniku, ale dátum delimitácie/zmeny názvu.

V programe sa import kontroluje so začiatkom vzniku pracovného pomeru, a teda bude potrebné IČPV zadať manuálne podľa kroku č. 1.

c) IČPV je bez úvodných núl, teda má napr. iba 9 miest namiesto 12. Dochádza k tomu vtedy, keď je súbor csv pred importom otvorený. PC ho otvorí v aplikácií MS Excel, ktorá môže zmeniť štruktúru alebo formát súboru. V mnohých prípadoch dôjde k zmene aj samotného IČPV (keď sa na začiatku IČPV nachádza jedna alebo viaceré nuly). Tie aplikácia MS Excel automaticky po otvorení vymaže.

Akonáhle raz údaje naimportujete do programu, pri opakovanom importe sa už IČPV neprepíše. Vtedy je potrebné upraviť IČPV manuálne ako v kroku č. 1 a doplniť tam chýbajúce nuly. 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.         25.01.2021

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty