Menu

iKONEKT – prepojenie ALFA PLUS a iKROS

Nové prepojenie

Databázu v Alfe plus s iKROS účtom prepojíte cez Firma/Importy a exporty /Import faktúr z aplikácie iKROS.

  • Prepojenie vytvoríte doplnením emailovej adresy konkrétneho iKROS účtu a kliknutím na Prepoj.
  • Majiteľovi iKROS účtu bude zaslaná emailom žiadosť o prepojenie s Alfou plus, ktoré zrealizuje kliknutím na „Povoliť prepojenie“.
  • V iKROS účte prepojenie overíte cez Nastavenia/Prepojenie s účtovníctvom.
  • V Alfe plus po prepojení s iKROSom bude zobrazené tlačidlo na „Zmeň“.
  • Faktúry vystavené v iKROSe naimportujete cez Obchod/Faktúry/Import dokladov/Import faktúr z iKROSu.
  • Po importe je zobrazená informácia o celkovom počte naimportovaných faktúr.
  • Naimportované faktúry budú vo fakturácií „označené“ napr. žltou farbou.
  • Tieto faktúry je potrebné zapísať aj do evidencie pohľadávok prípadne DPH, cez tlačidlo Zapíš do pohľadávok a DPH.
  • Po naimportovaní do Alfy plus budú faktúry v iKROS účte uzamknuté.
KROS
Copy link