Menu

Import finančného príspevku na stravu

Do vypočítaných miezd je možné naimportovať zložku mzdy (ZM) 979 – finančný príspevok na stravu, ako aj ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF. Importovať môžete:

  • konkrétnu čiastku spolu aj s počtom dní
  • čiastku na deň aj s počtom dní
  • alebo len počet dní

Na import Vám poslúži pripravená tabuľka vo formáte XLS, ktorú si stiahnete z našej webovej stránky https://www.kros.sk/olymp/podpora/pomocky-pre-mzdarov/. Tabuľka má názov Import stravného finančný príspevok.

 V tabuľke stačí doplniť údaje:

  • Osobné číslo, pod ktorým evidujete zamestnanca v programe OLYMP,
  • podklady pre import údajov, ktoré chcete naimportovať do ZM_979 – finančný príspevok na stravu, prípadne do ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF v prípade, že zamestnancom prispievate na stravné zo sociálneho fondu,
  • Stredisko je nepovinný údaj. Môžete tu vyplniť stredisko, na ktoré je zamestnanec priradený v Personalistike.
  • Popis je nepovinný. Môžete pridať vlastný text, ktorý sa prenesie do poľa Popis v ZM, ku ktorej je pridaný.

Ak importujete čiastku aj dni, popis musí byť v oboch stĺpcoch rovnaký.

 

 

1/ Import konkrétnej čiastky a počtu dní

Vyplnením údajov v stĺpci s názvom import pevnej čiastky (EUR) a počtu dní  program naimportuje do ZM_516 čiastku 26 € a do ZM_979 čiastku 54 € v oboch s počtom dní 21. Túto možnosť využijete, ak pri zložkách mzdy 979 a 516 používate typ tarify EUR.

2/ Import čiastky na deň a počtu dní

Vyplnením údajov v stĺpci s názvom import čiastky na deň (EUR/deň) a počtu dní program naimportuje do ZM_516 tarifu 1,50 €/deň a do ZM_979 tarifu 3 €/deň v oboch s počtom dní 22. Táto možnosť sa využíva v prípade, že používate tarifu EUR na deň.

Pri využívaní importu čiastky/čiastky na deňpočtu dní ZM_979 – finančný príspevok na stravu, ako aj ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF do Personalistiky zamestnancov na kartu Zložky mzdy nezadávajte.

 

3/ Import počtu dní

Vyplnením údajov v stĺpci s názvom import počtu dní do ZM_979 aj ZM_516 program naimportuje počet dní 19 do ZM_979 – finančný príspevok na stravu, ako aj do ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF. Počet dní sa v tomto prípade doplní do oboch zložiek mzdy, ktoré už sú vo výplate.

Ak chcete do miezd importovať do ZM_979 – finančný príspevok na stravu, príp. do ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF len počet dní, je potrebné tieto ZM zaevidovať v Personalistike na karte Zložky mzdy s Tarifou EUR na deň a výškou finančného príspevku na stravné od zamestnávateľa na jeden deň.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       26.04.2021

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty
Copy link