Menu

Import finančného príspevku na stravu

Do vypočítaných miezd je možné naimportovať zložku mzdy (ZM) 979 – finančný príspevok na stravu, ako aj ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF. Importovať môžete:

  • konkrétnu čiastku spolu aj s počtom dní
  • čiastku na deň aj s počtom dní
  • alebo len počet dní

Na import Vám poslúži pripravená tabuľka vo formáte XLS, ktorú si stiahnete z našej webovej stránky https://www.kros.sk/olymp/podpora/pomocky-pre-mzdarov/. Tabuľka má názov Import stravného finančný príspevok.

 V tabuľke stačí doplniť údaje:

  • Osobné číslo, pod ktorým evidujete zamestnanca v programe OLYMP,
  • podklady pre import údajov, ktoré chcete naimportovať do ZM_979 – finančný príspevok na stravu, prípadne do ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF v prípade, že zamestnancom prispievate na stravné zo sociálneho fondu,
  • Stredisko je nepovinný údaj. Môžete tu vyplniť stredisko, na ktoré je zamestnanec priradený v Personalistike.
  • Popis je nepovinný. Môžete pridať vlastný text, ktorý sa prenesie do poľa Popis v ZM, ku ktorej je pridaný.

Ak importujete čiastku aj dni, popis musí byť v oboch stĺpcoch rovnaký.

 

 

1/ Import konkrétnej čiastky a počtu dní

Vyplnením údajov v stĺpci s názvom import pevnej čiastky (EUR) a počtu dní  program naimportuje do ZM_516 čiastku 26 € a do ZM_979 čiastku 54 € v oboch s počtom dní 21. Túto možnosť využijete, ak pri zložkách mzdy 979 a 516 používate typ tarify EUR.

2/ Import čiastky na deň a počtu dní

Vyplnením údajov v stĺpci s názvom import čiastky na deň (EUR/deň) a počtu dní program naimportuje do ZM_516 tarifu 1,50 €/deň a do ZM_979 tarifu 3 €/deň v oboch s počtom dní 22. Táto možnosť sa využíva v prípade, že používate tarifu EUR na deň.

Pri využívaní importu čiastky/čiastky na deňpočtu dní ZM_979 – finančný príspevok na stravu, ako aj ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF do Personalistiky zamestnancov na kartu Zložky mzdy nezadávajte.

 

3/ Import počtu dní

Vyplnením údajov v stĺpci s názvom import počtu dní do ZM_979 aj ZM_516 program naimportuje počet dní 19 do ZM_979 – finančný príspevok na stravu, ako aj do ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF. Počet dní sa v tomto prípade doplní do oboch zložiek mzdy, ktoré už sú vo výplate.

Ak chcete do miezd importovať do ZM_979 – finančný príspevok na stravu, príp. do ZM_516 – finančný príspevok na stravu zo SF len počet dní, je potrebné tieto ZM zaevidovať v Personalistike na karte Zložky mzdy s Tarifou EUR na deň a výškou finančného príspevku na stravné od zamestnávateľa na jeden deň.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       26.04.2021

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom naraz v Personalistike aj vo vygenerovaných mzdách. Pri prepočte exekúcií a odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie vám pomôže Infopanel na výpočet. Vďaka Pripomienkovaču zas nezabudnete na dôležité povinnosti a dátumy. S príručkou spoznáte aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré vám uľahčia prácu v programe.
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete vyplácanie finančného príspevku či zrážanie zrážky za stravné lístky uľahčiť.
Letná akadémia vzdelávania

Letná akadémia vzdelávania

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahák. Veď kto by si pamätal, ako sa robí test základu dane, odpočítava daňová strata či započítava daňová licencia? Aby ste mali všetky informácie aj s príkladmi z praxe na jednom mieste, pripravili sme pre vás webinár Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu. Odovzdajte s nami daňové priznanie za rok 2020 bez obáv.
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť výberové konanie s viacerými uchádzačmi? Vo videu sa dozviete, ako postupovať keď sa vám vráti ocenené zadanie, či ako skontrolovať všetky údaje v zákazke a nielen rozdiely v cene. Tiež si na konkrétnom prípade ukážeme, ako vyhodnotiť výberové konanie a prenos víťaznej ponuky do rozpočtu.
Videoškolenie: Priebeh výstavby

Videoškolenie: Priebeh výstavby

Aby ste plán nákladov dokázali udržať v medziach rozpočtu, potrebujete mať dobrý prehľad o dianí na stavbe. Chceli by ste mať tieto informácie vždy rýchlo dostupné, precízne zdokladované, navyše prístupné odkiaľkoľvek a počas celej doby realizácie diela? Riešenie máte poruke v online aplikácii KROS Priebeh výstavby.
Exporty do inštitúcií, importy pre vás

Exporty do inštitúcií, importy pre vás

E-book prináša cenné rady, ako nastaviť program tak, aby exporty a importy prebehli hneď na prvýkrát bez chýb.
Opravné položky a odpis pohľadávok

Opravné položky a odpis pohľadávok

Ako správne na pohľadávky, ktoré vám dlžník nezaplatil a pravdepodobne už ani nezaplatí? Na základe podnetov a množstva otázok k tejto téme sme pripravili úplne nové legislatívne videoškolenie. Cieľom je zorientovať sa v náročnej problematike opravných položiek a odpisu pohľadávok z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Aby vám opravné položky a odpis pohľadávok viac nerobili vrásky.

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link