Menu

Import pečiatky

Na niektoré dokumenty z programu OLYMP je možné vytlačiť pečiatku firmy.

Import pečiatky zo súboru

V prvom kroku je potrebné naimportovať pečiatku zo súboru vo formáte .bmp, .jpg, .png. Samotný import vykonáte cez Nastavenia – Nastavenia na záložke Pečiatka tlačidlom Importuj pečiatku zo súboru.

Spôsob tlače môžete zvoliť :

  • Tlač v pôvodných rozmeroch – pečiatka bude vytlačená v pôvodných rozmeroch, ktoré by nemali presiahnuť 5 x 3 cm (šírka x výška),
  • Prispôsobiť rozmery výstupnej zostave – veľkosť obrázka sa prispôsobí výstupnej zostave.

Označenie pred tlačou

Na dokument sa pečiatka zobrazí, ak označíte voľbu Tlač pečiatky v tlačovom formulári na karte Nastavenia dokumentu.

Tlač pečiatky je umožnená napr. na dokumenty :

Prihlášky a odhlášky, zmeny do ZP

Prehľad vypočítaných miezd (tzv. Mzdový list)

Mesačné výkazy poistného do ZP a SP

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde

Zúčtovanie preddavkov na daň

Potvrdenie o zaplatení dane

Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podv. účtovníctvo

a ďalšie.

Tip na pečiatku s podpisom :

Vašu pečiatku odtlačte na papier a podpíšte. Pečiatku odfoťte alebo zoskenujte do Vášho počítača, orežte ju čo najtesnejšie a uložte do súboru vo formáte .bmp, .jpg alebo .png.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                    30.01.2020

KROS
Copy link