Menu

Intrastat – Kódy kombinovanej nomenklatúry

Podávate hlásenie INTRASTAT? Myslíme na vás a do programu OMEGA zapracovávame vždy aktuálny číselník Kódov kombinovanej nomenklatúry (KN) ako aj aktuálne tlačivá Intrastat.

Kódy KN zaktualizuj e OMEGA automaticky po otvorení databázy v najnovšej verzii programu.

 

 

Nový Colný sadzobník je v účinnosti vždy od 1.1. daného roka. Pred podaním hlásenia INTRASTAT za január je potrebné zaktualizovať Kódy KN na skladových kartách a pohyboch.

 

 

Podľa Kódov KN sa na skladových kartách a pohyboch úprava zrealizuje dvoma spôsobmi:
1. Automaticky, ak bol týmto nariadením jednoznačne určený nový Kód KN.
2. Ručne, ak k pôvodnému Kódu KN bolo priradených viacero nových Kódov KN. Vtedy je potrebné, aby sme vybrali vhodný kód podľa konkrétneho tovaru.

Pri ručnej úprave môžeme Kód KN pridať priamo na skladovú kartu alebo hromadne na viac skladových kariet.

Originálny zoznam kódov je zverejnený na stránke Finančnej správy SR.

Hromadná zmena údajov na kartách
Ak potrebujeme jeden Kód KN zmeniť na viacerých skladových kartách, môžeme použiť v OMEGE hromadnú funkciu.
1. V menu Sklad – Skladové karty pomocou tlačidla Označ (vľavo hore) vyberieme voľbu Odznač všetko.
2. Do filtra pod hlavičku stĺpca Kód KN napíšeme pôvodný kód a klikneme na Enter. Zobrazia sa len karty so zadaným kódom.
3. Pomocou tlačidla Označ vyberieme voľbu Označ zobrazené. Skladové karty sa označia žltým príznakom.

4. V záložke Funkcie – Ďalšie funkcie – vyberieme Hromadná zmena údajov na kartáchIntrastat a potvrdíme tlačidlom Ďalej.
5. Pre Označené karty zaklikneme Kód kombinovanej nomenklatúry.

Ak už máte kartu s neplatným Kódom KN použitú v pohybe, je potrebné položku na príjemke/výdajke vymazať a vybrať nanovo.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

KROS
Copy link