Menu

Je možné vytlačiť z OLYMPU opravné výkazy?

V OLYMPE je zapracovaná možnosť tlače opravných výkazov. Stačí si na tlačovom formulári označiť v Nastaveniach dokumentu voľbu „Tlač opravného výkazu“.

Funkcia je pridaná pri tlači dokumentov:

  • prihláška, odhláška, zmena platiteľa do zdravotnej poisťovne,
  • mesačný výkaz pre zdravotné a sociálne poistenie,
  • Evidenčný list dôchodkového poistenia,
  • Hlásenie o vyúčtovaní dane,
  • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň,

a

  • Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkouvoľbu „Tlač opravného oznámenia“.
Taktiež môžete exportovať opravné výkazy do poisťovní a na Daňový úrad. Napr. Prehľad o zrazených preddavkoch na daň vytvoríte, ak cez EXPORTY v časti Daňový úrad kliknete na Prehľad o zraz. preddavkoch a označíte Opravný výkaz.
Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                23.06.2020    
KROS
Copy link