Karanténna PN a pandemická OČR

V súčasnej mimoriadnej situácii v súvislosti s COVID – 19 sa opätovne vyskytujú u zamestnancov PN z dôvodu karantény alebo OČR. Pozrite sa ako si s nimi poradíte v OLYMPE.

Evidovanie karanténnej PN

Karanténnu PN evidujete v OLYMPE v Personalistike na karte Evidencia neprítomnosti, kde cez Pridaj doplníte Dátum od, ako Dôvod zvolíte Nemocoznačíte pole Karanténna PN.

Ak má zamestnanec vystavenú PN v dôsledku karantény, Sociálne poisťovňa mu vypláca nemocenské od 1. dňa tejto PN. Do výplaty sa preto prenesie od 1. dňa pod zložkou mzdy N03 nem. dávky – od 11. dňa 55 %.

Pri vzniku karanténnej PN pošlete do zdravotnej poisťovne Oznámenie o zmene platiteľa poistného – kód 1O Z (pri jej ukončení kód 1O K). Do Sociálnej poisťovne RLFO neposielate.

Pandemická OČR

Ak zamestnanec zostane celodenne starať sa o dieťa z dôvodu uzatvorenia školského alebo predškolského zariadenia na základe rozhodnutia príslušného orgánu, Sociálna poisťovňa mu bude vyplácať ošetrovné počas celej doby trvania. Teda nie len prvých 10 dní, ako to je pri bežných OČR.

Takúto OČR zaevidujete v Personalistike  na karte  Evidencii neprítomnosti, kde cez Pridaj zadáte Dátum od, ako Dôvod zvolíte Ošetrovanie člena rodinyoznačíte pole Mimoriadna OČR.

Na základe takto evidovanej OČR program pri generovaní mzdy pridá do výplaty zložku mzdy N04 ošetrovanie člena rodiny 55 %, a to na celé obdobie trvania tejto OČR.

Do zdravotnej poisťovne pošlete pri vzniku mimoriadnej OČR oznámenie o zmene platiteľa poistného kód 1O Z (pri ukončení  kód 1O K). Do Sociálnej poisťovne neposielate RLFO prerušenie.

 

Počas jesenných prázdnin budú mať nárok na pandemické OČR iba rodičia tých detí, ktorých trieda resp. škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu, pričom termín uzatvorenia zahŕňal aj termín prázdnin.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  03.11.2020


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link