Menu

Kódy pre dohody 2023

Pod akými kódmi na RLFO sa dohodári prihlasujú do SP?

Od 1. 1. 2023 sú počas trvania dohody dôchodkovo poistení aj dohodári, ktorí si uplatňujú odvodovú odpočítateľnú položku (OOP). Ak si dohodár – dôchodca alebo študent uplatňujú OOP, aj takíto dohodári sa prihlasujú (odhlasujú) do SP na RLFO nasledovnými kódmi:

 • 7 – dohoda o brigádnickej práci študenta (DBPŠ) – pravidelný príjem,
 • 8 – dohoda o brigádnickej práci študenta (DBPŠ) – nepravidelný príjem,
 • 3 – dohoda o vykonaní práce (DVP) – pravidelný príjem,
 • 4 – dohoda o vykonaní práce (DVP) – nepravidelný príjem,
 • 5 – dohoda o pracovnej činnosti (DPČ) – pravidelný príjem,
 • 6 – dohoda o pracovnej činnosti (DPČ) – nepravidelný príjem.

Od 1. 1. 2023 už iné kódy pre dohody nepoužívame.

Starobný dôchodca má uzatvorenú DPČ s pravidelným príjmom od 10. 1. 2023 do 31. 5. 2023. Na dohodu si uplatňuje OOP od vzniku dohody. Jeho príjem v žiadnom mesiaci neprekročí 200 eur.

 • pri vzniku dohody zašle zamestnávateľ RLFO prihláška (kód 5 ),
 • pri zániku dohody zašle zamestnávateľ RLFO odhláška (kód 5).

Študent má uzatvorenú DBPŠ s pravidelným príjmom od 21. 1. 2023 do 31. 8. 2023. Na dohodu si uplatňuje OOP od vzniku dohody. Jeho príjem v žiadnom mesiaci neprekročí 200 eur.

 • pri vzniku dohody zašle zamestnávateľ RLFO prihláška (kód 7),
 • pri zániku dohody zašle zamestnávateľ RLFO odhláška (kód 7).

Invalidný dôchodca má uzatvorenú DVP s nepravidelným príjmom od 2. 1. 2023 do 31. 1. 2023. Na dohodu si uplatňuje OOP od vzniku dohody. Jeho príjem neprekročí 200 eur.

 • pri vzniku dohody zašle zamestnávateľ RLFO prihláška (kód 4),
 • pri zániku dohody zašle zamestnávateľ RLFO odhláška (kód 4).

Starobný dôchodca má uzatvorenú DPČ s pravidelným príjmom od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Na dohodu si uplatňuje OOP od vzniku dohody. V mesiaci 02/2023 prekročí príjem 200 eur. V nasledujúcich mesiacoch až do 12/2023 bude jeho príjem do 200 eur.

 • pri vzniku dohody zašle zamestnávateľ RLFO prihláška (kód 5),
 • pri zániku dohody zašle zamestnávateľ RLFO odhláška (kód 5).

Dohodár v mesiaci 02/2023 prekročil príjem 200 eur, ale zamestnávateľ už nezasiela žiadny ďalší RLFO, keďže dohodár je už dôchodkovo poistený od začiatku vzniku dohody (prihláška kód 5).

Študent má uzatvorenú DBPŠ s pravidelným príjmom od 1. 2. 2023 do 30. 6. 2023. Na dohodu si uplatňuje OOP od vzniku dohody. Jeho príjem prekročí len v mesiaci 06/2023 príjem 200 eur.

 • pri vzniku dohody zašle zamestnávateľ RLFO prihláška (kód 7),
 • pri zániku dohody zašle zamestnávateľ RLFO odhláška (kód 7).

 

Študent prekročil v poslednom mesiaci trvania dohody – 06/2023 príjem 200 eur. Ani v tomto prípade už nezasiela zamestnávateľ žiadny iný RLFO, pretože je dohodár dôchodkovo poistený už od začiatku vzniku dohody (prihláška kód 7).

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                 16.01.2023

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty