Menu

Koniec potvrdeniam o návšteve školy ?

K začiatku školského roka neodmysliteľne patrí množstvo povinností. Každá mzdárka by nemala zabudnúť na povinnosť dokladovania Potvrdenia o návšteve školy študenta strednej alebo vysokej školy. Toto potvrdenie je potrebné z nasledujúcich dôvodov.

Daňový bonus

Ak si zamestnanec chce mesačne uplatňovať daňový bonus na dieťa, je povinný vám do konca septembra doručiť Potvrdenie o návšteve školy pre aktuálny školský rok. Toto potvrdenie sú povinní zdokladovať zamestnanci, ktorí si uplatňujú daňový bonus na dieťa, ktoré ukončilo povinnú školskú dochádzku alebo má viac ako 16 rokov a sústavne sa pripravuje na povolanie štúdiom, najdlhšie však do 25 rokov veku dieťaťa.

Študentom VŠ dennej formy, ktorí majú zápis na vysokú školu až v priebehu októbra, pripadá táto povinnosť najneskôr do konca októbra.

 

Dohoda o brigádnickej práci študentov

V prípade zamestnávania študentov na DBPŠ, nezabudnite si od nich pri začiatku školského roka (pri študentoch vysokoškolského štúdia dennej formy pri začiatku zimného semestra) vypýtať aktuálne Potvrdenie o návšteve školy. Toto potvrdenie slúži ako doklad zamestnanca o štatúte študenta, ale zároveň aj pre možné kontroly počas alebo po skončení dohody.

Podľa Zákonníka práce § 227 ods. 1: „Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a  ktorá nedovŕšila 26 rokov veku.“

Zmena v doručovaní potvrdení o návšteve školy pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

1. 9. 2019 vstúpili do platnosti ustanovenia zákona zameraného na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR je zo zákona povinný od 1. 9. 2019 získavať údaje o deťoch, žiakoch a študentoch z dostupného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V praxi to znamená, že poberatelia prídavkov na dieťa od 1. 9. 2019 už nemusia na úrady práce doručovať papierové potvrdenia o návšteve školy.

 

Ak však dieťa študuje v zahraničí, úrad práce o ňom údaje z informačného systému nemôže získať. Preto bude oprávnená osoba povinná predložiť papierové potvrdenie o návšteve školy na základe výzvy príslušného úradu práce.

Na strane mzdárov teda nedochádza k žiadnym zmenám, čo sa týka povinnosti dokladovania Potvrdenia o návštevy školy študenta strednej alebo vysokej školy.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  10.09.2019

 

KROS
Copy link