Menu

Kontrola evidenčného zostatku na sklade

Pravidelnou kontrolou skladu si môžete ušetriť čas pri koncoročnej inventúre. Pre kontrolu evidenčného stavu na sklade odporúčame porovnať tieto tri zostavy:

  • Stav na sklade,
  • Inventúrny súpis,
  • Obratová súpiskaRekapitulácia pohybov na sklade.

Zostavy si tlačíme cez menu SkladSkladové kartyTlač a vždy pre rovnaké kritéria (obdobie, sklady, skladové karty a pod.)

1. Stav na sklade

2. Inventúrny súpis

3. Rekapitulácia pohybov na sklade

Ak sa zostatok na zostavách nerovná, postupujeme podľa nasledujúcich krokov:

  1. Spustíme programovú kontrolu cez menu Firma – Kontrola – Nová kontrolaodstránime prípadné mínusové zostatky. Podrobný postup na odstránenie mínusových stavov na sklade nájdete v návode Mínusové stavy na sklade.
  2. Po oprave chýb v kontrole spustíme prepočet zostatkov na skladových kartách cez menu SkladSkladové karty – záložka FunkcieĎalšie funkciePrepočítaj zostatky.
  3. Ak sú zostatky stále rozdielne, porovnávame Obratovú súpisku po kartáchStav na sklade za rovnaké obdobie.

Po vykonaní uzávierky skladu so zaúčtovaním pohybov odporúčame porovnať evidenčný zostatok na skla de so zostatkom na účtoch 112 a 132 v Hlavnej knihe.

Pri inventúre porovnáme zistený evidenčný stav so skutočným množstvom na sklade.

 

Po vykonaní uzávierky skladu so zaúčtovaním pohybov odporúčame porovnať evidenčný zostatok na skla de so zostatkom na účtoch 112 a 132 v Hlavnej knihe.

Pri inventúre porovnáme zistený evidenčný stav so skutočným množstvom na sklade.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty