Menu

Kontrola v programe OMEGA

Dôležitou súčasťou práce v programe OMEGA je pravidelné spúšťanie programovej kontroly. Kontrola dokáže odhaliť a v niektorých prípadoch aj automaticky opraviť rôzne druhy chýb.

Kontrolu v programe OMEGA spustíme cez menu Firma – Kontrola – Nová kontrola. Môžeme ju spustiť podľa potreby, minimálne však raz mesačne. Pred samotným spustením si vyberáme, akú oblasť chceme kontrolovať.

Automatické spúšťanie kontroly je v programe prednastavené pre fakturáciu a sklad a spúšťa sa raz za mesiac. Kontrola sa spustí prvému správcovi účtovníctva, ktorý sa prihlási do programu.

Druhy chýb

Závažná (červená) – túto chybu je  nutné odstrániť, pretože môže spôsobiť nesprávne účtovné zostatky, napr. pri porušenej podvojnosti účtovania, mínusovom stave na sklade a pod.

Bežná (modrá) – nemá zásadný vplyv na funkčnosť programu, môže však skresliť výsledky účtovníctva alebo skladu, môže spôsobiť zablokovanie niektorých funkcií programu. Najčastejšou bežnou chybou je nesprávne alebo preskočené číslovanie dokladov. Tieto chyby odporúčame skontrolovať a odstrániť pri uzávierkových operáciách a pri prechode do ďalšieho roka.

Podozrenie (zelená) – nemusí byť chybou, pokiaľ je uvedená hodnota alebo nastavenie zadané úmyselne. Odporúčame aspoň zbežne pozrieť aj podozrenia, pretože v mnohých prípadoch odhalia napríklad preklep pri zadávaní dátumu, to že nedaňový nákladový účet nemá smerovanie do DPPO a pod.

Spôsob opravy chýb

Automaticky – niektoré chyby sa dajú opraviť automaticky pomocou tlačidla Oprav chybu. Chybné záznamy môžeme opraviť hromadne voľbou Oprav všetky automaticky opraviteľné chyby. V prípade opravy jednej chyby zvolíme Oprav automaticky vybranú chybu. Tieto chyby sa zároveň vymažú zo zoznamu chýb.

V niektorých prípadoch nás program vyzve na automatickú opravu chýb hláškou, ktorú potvrdíme. Vtedy program sám opraví automaticky opraviteľné chyby.

Ručne – ak chyby nie je možné opraviť automaticky, opravíme ich ručne voľbou Oprav vybranú chybu, prípadne vstúpime do príslušnej evidencie v programe OMEGA, kde doklad opravíme.

 Pri oprave jednotlivých chýb si pomôžeme zobrazením podrobností cez záložku Info a Podrobnosti o chybe. Nájdeme tu informácie o podrobnom popise chyby a postup jej opravy.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link