Krok späť

V prípade že pri rozpočtovaní omylom v tabuľke rozpočtu zmažete popis, nevhodne prepíšete množstvo alebo jednotkovú cenu, zaktualizujete rozpočet nesprávnou databázou… Môžete použiť funkciu Krok späť dostupný v rozpočte.

V otvorenom rozpočte alebo v kalkulácií ju spustíte stlačením ikony “Šípka – späť alebo vpred”.

Po Kroku späť sú zmenené bunky/riadky navyše zvýraznené zelenou animáciou, tak ako môžete vidieť v obrázku nižšie.

Ďalšou z možnosti využitia Kroku späť/vpred je možné priamo vo výpočtoch výkazu výmer. Ovládanie takéhoto kroku späť/vpred je oddelené od krokov v rozpočte. V prípade že výkaz výmer uložíte, následne po ďalšom otvorení výkazu nebude možné už Krok späť/vpred používať pred uložený stav.

Treťou z možností použitia Krok späť/vpred je v Importe Excel Univerzál, ak ste sa v niečom pomýlili. Použitie je možné na všetky funkcie v definícií stĺpcov a riadkov cez ikony v pravej hornej časti okna.

TIP! Na používanie funkcie môžete používať aj klávesové skratky.

Krok späť Ctrl + Z        Krok vpred – Ctrl + Y


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link