Menu

Majetok poskytovaný na prenájom

 

V decembri 2019 bol kúpou obstaraný osobný automobil Mitsubishi v hodnote 20 000 EUR. Od januára 2020 sa automobil prenajíma formou operatívneho prenájmu, pričom ročný príjem z prenájmu zaúčtovaný vo výnosoch je 4 000 EUR.

Na karte majetku zapneme voľbu Majetok poskytovaný na prenájom. Následne sa tabuľka rozšíri o záložku Prenájom, do ktorej ručne zadávame jednotlivé príjmy z prenájmu.

Ak odpisovaný dlhodobý hmotný majetok poskytne daňovník na prenájom, do daňových výdavkov je možné zahrnúť odpis najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy výnosov/ príjmov z prenájmu za príslušné zdaňovacie obdobie. Výšku daňového odpisu, ktorý je možné za zdaňovacie obdobie uplatniť, vypočíta program automaticky ak:

  • majetok je označený ako majetok poskytovaný na prenájom,
  • je zadaná výška výnosov z prenájmu,
  • je zadané obdobie (od – do), za ktoré bol majetok v prenájme.

V našom príklade je ročný odpis vypočítaný na 5 000 EUR. Keďže príjem z prenájmu je len 4 000 EUR, tak do základu dane sa zahrnie odpis len do výšky príjmov z prenájmu, a teda 4 000 EUR. Zvyšná hodnota 1 000 EUR zostane ako Neuplatnený odpis daného roka. Tento sa uplatní po skončení doby odpisovania, čím sa doba prenajímaného majetku predlžuje. Daňová zostatková cena sa vypočíta ako rozdiel vstupnej ceny a skutočne uplatneného odpisu do výšky príjmov z prenájmu. Program automaticky načíta do DPPO (tabuľka B – riadok 3) hodnotu neuplatneného odpisu.

 

Pre kontrolu je možné využiť tlačovú zostavu Odpisy – prenájom majetku, ktorá obsahuje sumu neuplatneného daňového odpisu.

 

Podľa §19 ods. 3 psím. a) ZDP mikrodaňovník pri prenajímanom majetku zaradenom v odpisovej skupine 0 až 4 nelimituje daňový odpis maximálne do výšky výnosov/ príjmov z prenájmu. Limitáciu daňových odpisov do výšky príjmov/výnosov z prenájmu mikrodaňovníka uplatní len pri majetku zaradenom v 5 a 6 odpisovej skupine.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty