Menu

Majetok poskytovaný na prenájom

V decembri 2018 bol kúpou obstaraný osobný automobil Mitsubishi v hodnote 20 000 EUR. Od januára 2020 sa automobil prenajíma formou operatívneho prenájmu, pričom ročný príjem z prenájmu zaúčtovaný vo výnosoch je 4 000 EUR.

Na karte majetku zapneme voľbu Majetok poskytovaný na prenájom. Následne sa tabuľka rozšíri o záložku Prenájom, do ktorej ručne zadávame jednotlivé príjmy z prenájmu.

Ak odpisovaný dlhodobý hmotný majetok poskytne daňovník na prenájom, do daňových výdavkov je možné zahrnúť odpis najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy výnosov/ príjmov z prenájmu za príslušné zdaňovacie obdobie. Výšku daňového odpisu, ktorý je možné za zdaňovacie obdobie uplatniť, vypočíta program automaticky ak:

  • majetok je označený ako majetok poskytovaný na prenájom,
  • je zadaná výška výnosov z prenájmu,
  • je zadané obdobie (od – do), za ktoré bol majetok v prenájme.

V našom príklade je ročný odpis vypočítaný na 5 000 EUR. Keďže príjem z prenájmu je len 4 000 EUR, tak do základu dane sa zahrnie odpis len do výšky príjmov z prenájmu, a teda 4 000 EUR. Zvyšná hodnota 1 000 EUR zostane ako Neuplatnený odpis daného roka. Tento sa uplatní po skončení doby odpisovania, čím sa doba prenajímaného majetku predlžuje. Daňová zostatková cena sa vypočíta ako rozdiel vstupnej ceny a skutočne uplatneného odpisu do výšky príjmov z prenájmu. Program automaticky načíta do DPPO (tabuľka B – riadok 3) hodnotu neuplatneného odpisu.

 

Pre kontrolu je možné využiť tlačovú zostavu Odpisy – prenájom majetku, ktorá obsahuje sumu neuplatneného daňového odpisu.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link