Menu

Majte svoje dáta v bezpečí

Pri otvorení firmy sa môže zobraziť hláška o prekročení veľkosti databázy. Z dôvodu bezpečnosti dát odporúčame prejsť na SQL server. SQL server je aplikácia, ktorá spravuje Vaše dáta. Bližšie informácie o inštalácii, technických požiadavkách nájdete tu.

Ak sa vám hláška zobrazila prvýkrát, nemusíte hneď prechádzať na SQL server. Databázu si môžete zmenšiť pomocou Rýchlej opravy a Rekonštrukcie databázy:

  1. Najskôr si nájdite danú databázu na disku (štandardne je to súbor s názvom napr. ROK_2019.mdb), vytvorte jej kópiu na iné miesto a vypnite OMEGU na všetkých ostatných počítačoch. Umiestnenie databázy vyhľadáte v menu Omega – Pripojené firmy v stĺpci Adresár súboru.
  2. Firmu zatvoríte cez menu Firma – Zatvor.
  3. Následne cez menu Omega – Pripojené firmy sa s kurzorom nastavíte na databázu tak, aby sa riadok vysvietil na modro.
  4. Cez záložku Funkcie vyberiete možnosť Rýchla oprava a databázu opravíte.
  5. Ešte bude potrebné spraviť cez záložku Funkcie Rekonštrukciu databázy. Rýchla oprava ani rekonštrukcia Vám nevymažú žiadne doklady.
  6. Cez menu Firma – Kontrola – Nová kontrola vykonajte kontrolu nad všetkými evidenciami a cez Oprav chybu – Oprav všetky automaticky opraviteľné chyby spustite automatickú opravu nájdených chýb.

Ak sa hláška s veľkosťou databázy zobrazuje opakovane, bude potrebná inštalácia SQL servera.

 

 

KROS
O nás
Blog
Kontakty
Copy link