Menu

Materská a rodičovská dovolenka u ženy

Ukončila Vaša zamestnankyňa materskú dovolenku a plynule prešla na rodičovskú? Poradíme Vám, ako si správne zaevidovať vyňatia v Personalistike a aké oznamovacie povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi.

Ukončenie materskej dovolenky u ženy

Zamestnankyňa skončila MD 10. 10. 2021 a nasledujúci deň 11. 10. 2021 nastúpila na RD.

Materskú dovolenku ste evidovali zamestnankyni v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj Vyňatie z pracovného pomeru Materská dovolenka. Vyňatie teraz ukončíte cez tlačidlo Ukonči zadaním dátumu ukončenia.

Program automaticky prenesie aj ukončenie poberania dávky materské na záložku MD, RD – poberanie dávok.

Oznamovacie povinnosti: Od 1. 10. 2021 nemá zamestnávateľ pri poberaní materskej dávky do zdravotnej poisťovne oznamovaciu povinnosť prostredníctvom kódu 1O Z/K. Počas poberania materského zostáva zamestnankyňa v zdravotnej poisťovni stále prihlásená. Voči Sociálnej poisťovni rovnako nemá zamestnávateľ žiadnu oznamovaciu povinnosť.

Vykazovanie na mesačných výkazoch: Počas materskej dovolenky je zamestnankyňa poberajúca materské uvedená na výkaze do zdravotnej aj Sociálnej poisťovne.

Nástup na rodičovskú dovolenku u ženy

Začiatok rodičovskej dovolenky zaevidujete zamestnankyni na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer. Cez Pridaj zvolíte Vyňatie z pracovného pomeru. Zadáte dátum nástupu a z rozbaľovacieho poľa vyberiete voľbu Rodičovská dovolenka. Ak bude zamestnankyňa poberať rodičovský príspevok, v spodnej časti necháte označenú voľbu Poberá rodičovský príspevok.

Na základe tohto označenia program poberanie dávky automaticky zaeviduje na záložke MR, RD – poberanie dávok.

Počas rodičovskej dovolenky je potrebné zamestnankyňu zo zdravotnej poisťovne odhlásiť. V Personalistike na karte Zdravotné poistenie ukončíte zdravotné poistenie posledným dňom poberania materského.

Oznamovacie povinnosti: do zdravotnej poisťovne zašlete Odhlášku pod kódom 2 K k dátumu ukončenia poberania materskej dávky. Od 1. 10. 2021 zamestnávateľ nemá povinnosť do ZP zasielať oznámenie o zmene platiteľa poistného pri poberaní rodičovského príspevku prostredníctvom kódu 1C Z/K.  Do Sociálnej poisťovne zašlete RLFO – Prerušenie pod kódom 6 s dátum začiatku rodičovskej dovolenky.

Vykazovanie na mesačných výkazoch: na Mesačnom výkaze poistného do Sociálnej poisťovne sa zamestnankyňa uvedie s nulami (VZ a aj počet dní). Na mesačnom výkaze do zdravotnej poisťovne sa zamestnankyňa počas rodičovskej dovolenky už vykazovať nebude.

Pomocnú tabuľku s evidenciou ďalších prípadov materskej a rodičovskej dovolenky nájdete na našej stránke www.kros.sk v tabuľke Evidencia a poberanie dávok počas MD a RD do 1. 10. 2021.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                        2.12.2021

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty