Menu

Materská a rodičovská dovolenka

Žena na materskej dovolenke

Materskú dovolenku u ženy zaevidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj – Vyňatie z pracovného pomeru.

Zadáte dátum nástupu na materskú dovolenku, z rozbaľovacieho poľa vyberiete možnosť Materská dovolenka. Ak bude poberať dávku materské, v spodnej časti necháte označenú voľbu Poberá materské. Program potom poberanie dávky automaticky zaeviduje na záložke MR, RD – poberanie dávok.

 

Oznamovacie povinnosti: do zdravotnej poisťovne zašlete Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného – Zmena pod kódom 1O Z s dátum začiatku poberania dávky materské. Počas MD zostáva zamestnankyňa v zdravotnej poisťovni stále prihlásená. Voči Sociálnej poisťovne nemáte žiadnu oznamovaciu povinnosť.

Vykazovanie na mesačných výkazoch: počas materskej dovolenky je zamestnankyňa uvedená na výkaze do zdravotnej aj Sociálnej poisťovne.

Žena na rodičovskej dovolenke

Pri prechode na rodičovskú dovolenku najskôr ukončíte materskú dovolenku – v Personalistike sa na karte Pracovné pomery postavíte na riadok Materská dovolenka, cez tlačidlo Ukonči zadáte dátum ukončenia. Program opäť túto informáciu prenesie na záložku MD, RD – poberanie dávok.

Následne cez Pridaj na záložke Pracovný pomer opäť zadáte Vyňatie z pracovného pomeru. Zadáte dátum nástupu na rodičovskú dovolenku, z rozbaľovacieho poľa zvolíte možnosť Rodičovská dovolenka. Ak bude poberať rodičovský príspevok, v spodnej časti necháte označenú voľbu Poberá rodičovský príspevok. Program potom poberanie dávky automaticky zaeviduje na záložke MR, RD – poberanie dávok.

Počas rodičovskej dovolenky je potrebné zamestnankyňu zo zdravotnej poisťovne odhlásiť. V Personalistike na karte Zdravotné poistenie ukončíte zdravotné poistenie posledným dňom trvania materskej dovolenky.

Oznamovacie povinnosti: do zdravotnej poisťovne zašlete Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného – Zmena pod kódom 1O K s dátum ukončenia poberania materského, Zmena pod kódom 1C Z s dátum začiatku poberania rodičovského príspevku, Odhlášku pod kódom 2K s dátum ukončenia materskej dovolenky. Do Sociálnej poisťovne zašlete RLFO – Prerušenie pod kódom 6 s dátum začiatku rodičovskej dovolenky.

Vykazovanie na mesačných výkazoch: na Mesačnom výkaze poistného do Sociálnej poisťovne sa zamestnankyňa uvedie s nulami (VZ a aj počet dní). Na mesačnom výkaze do zdravotnej poisťovne sa už vykazovať nebude.

Pomocnú tabuľku ďalších prípadov evidencie a poberania dávok (materské, rodičovský) nájdete na našej stránke www.kros.sk alebo tu. Nachádzajú v nej informácie, kedy je potrebné pri evidovaní MD/RD zároveň aj evidovať poberanie materskej dávky/rodičovského príspevku a aké sú oznamovacie povinnosti vo SP a ZP.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   17.06.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link