Menu

Materská a rodičovská dovolenka

Žena na materskej dovolenke

Materskú dovolenku u ženy zaevidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj – Vyňatie z pracovného pomeru.

Zadáte dátum nástupu na materskú dovolenku, z rozbaľovacieho poľa vyberiete možnosť Materská dovolenka. Ak bude poberať dávku materské, v spodnej časti necháte označenú voľbu Poberá materské. Program potom poberanie dávky automaticky zaeviduje na záložke MR, RD – poberanie dávok.

 

Oznamovacie povinnosti: do zdravotnej poisťovne zašlete Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného – Zmena pod kódom 1O Z s dátum začiatku poberania dávky materské. Počas MD zostáva zamestnankyňa v zdravotnej poisťovni stále prihlásená. Voči Sociálnej poisťovne nemáte žiadnu oznamovaciu povinnosť.

Vykazovanie na mesačných výkazoch: počas materskej dovolenky je zamestnankyňa uvedená na výkaze do zdravotnej aj Sociálnej poisťovne.

Žena na rodičovskej dovolenke

Pri prechode na rodičovskú dovolenku najskôr ukončíte materskú dovolenku – v Personalistike sa na karte Pracovné pomery postavíte na riadok Materská dovolenka, cez tlačidlo Ukonči zadáte dátum ukončenia. Program opäť túto informáciu prenesie na záložku MD, RD – poberanie dávok.

Následne cez Pridaj na záložke Pracovný pomer opäť zadáte Vyňatie z pracovného pomeru. Zadáte dátum nástupu na rodičovskú dovolenku, z rozbaľovacieho poľa zvolíte možnosť Rodičovská dovolenka. Ak bude poberať rodičovský príspevok, v spodnej časti necháte označenú voľbu Poberá rodičovský príspevok. Program potom poberanie dávky automaticky zaeviduje na záložke MR, RD – poberanie dávok.

Počas rodičovskej dovolenky je potrebné zamestnankyňu zo zdravotnej poisťovne odhlásiť. V Personalistike na karte Zdravotné poistenie ukončíte zdravotné poistenie posledným dňom trvania materskej dovolenky.

Oznamovacie povinnosti: do zdravotnej poisťovne zašlete Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného – Zmena pod kódom 1O K s dátum ukončenia poberania materského, Zmena pod kódom 1C Z s dátum začiatku poberania rodičovského príspevku, Odhlášku pod kódom 2K s dátum ukončenia materskej dovolenky. Do Sociálnej poisťovne zašlete RLFO – Prerušenie pod kódom 6 s dátum začiatku rodičovskej dovolenky.

Vykazovanie na mesačných výkazoch: na Mesačnom výkaze poistného do Sociálnej poisťovne sa zamestnankyňa uvedie s nulami (VZ a aj počet dní). Na mesačnom výkaze do zdravotnej poisťovne sa už vykazovať nebude.

Pomocnú tabuľku ďalších prípadov evidencie a poberania dávok (materské, rodičovský) nájdete na našej stránke www.kros.sk alebo tu. Nachádzajú v nej informácie, kedy je potrebné pri evidovaní MD/RD zároveň aj evidovať poberanie materskej dávky/rodičovského príspevku a aké sú oznamovacie povinnosti vo SP a ZP.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   17.06.2021

KROS
Copy link