Menu

Materská a rodičovská dovolenka

Žena na materskej dovolenke

Materskú dovolenku u ženy zaevidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj – Vyňatie z pracovného pomeru.

Zadáte dátum nástupu na materskú dovolenku, z rozbaľovacieho poľa vyberiete možnosť Materská dovolenka. Ak bude poberať dávku materské, v spodnej časti necháte označenú voľbu Poberá materské. Program potom poberanie dávky automaticky zaeviduje na záložke MR, RD – poberanie dávok.

 

Oznamovacie povinnosti: do zdravotnej poisťovne zašlete Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného – Zmena pod kódom 1O Z s dátum začiatku poberania dávky materské. Počas MD zostáva zamestnankyňa v zdravotnej poisťovni stále prihlásená. Voči Sociálnej poisťovne nemáte žiadnu oznamovaciu povinnosť.

Vykazovanie na mesačných výkazoch: počas materskej dovolenky je zamestnankyňa uvedená na výkaze do zdravotnej aj Sociálnej poisťovne.

Žena na rodičovskej dovolenke

Pri prechode na rodičovskú dovolenku najskôr ukončíte materskú dovolenku – v Personalistike sa na karte Pracovné pomery postavíte na riadok Materská dovolenka, cez tlačidlo Ukonči zadáte dátum ukončenia. Program opäť túto informáciu prenesie na záložku MD, RD – poberanie dávok.

Následne cez Pridaj na záložke Pracovný pomer opäť zadáte Vyňatie z pracovného pomeru. Zadáte dátum nástupu na rodičovskú dovolenku, z rozbaľovacieho poľa zvolíte možnosť Rodičovská dovolenka. Ak bude poberať rodičovský príspevok, v spodnej časti necháte označenú voľbu Poberá rodičovský príspevok. Program potom poberanie dávky automaticky zaeviduje na záložke MR, RD – poberanie dávok.

Počas rodičovskej dovolenky je potrebné zamestnankyňu zo zdravotnej poisťovne odhlásiť. V Personalistike na karte Zdravotné poistenie ukončíte zdravotné poistenie posledným dňom trvania materskej dovolenky.

Oznamovacie povinnosti: do zdravotnej poisťovne zašlete Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného – Zmena pod kódom 1O K s dátum ukončenia poberania materského, Zmena pod kódom 1C Z s dátum začiatku poberania rodičovského príspevku, Odhlášku pod kódom 2K s dátum ukončenia materskej dovolenky. Do Sociálnej poisťovne zašlete RLFO – Prerušenie pod kódom 6 s dátum začiatku rodičovskej dovolenky.

Vykazovanie na mesačných výkazoch: na Mesačnom výkaze poistného do Sociálnej poisťovne sa zamestnankyňa uvedie s nulami (VZ a aj počet dní). Na mesačnom výkaze do zdravotnej poisťovne sa už vykazovať nebude.

Pomocnú tabuľku ďalších prípadov evidencie a poberania dávok (materské, rodičovský) nájdete na našej stránke www.kros.sk alebo tu. Nachádzajú v nej informácie, kedy je potrebné pri evidovaní MD/RD zároveň aj evidovať poberanie materskej dávky/rodičovského príspevku a aké sú oznamovacie povinnosti vo SP a ZP.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   17.06.2021

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty