Menu

Hlásenie o vyúčtovaní dane

Zamestnávateľ má povinnosť doručiť správcovi dane za predchádzajúci rok 2021 Hlásenie o vyúčtovaní dane. Za rok 2021 je to  najneskôr do 2. mája 2022.

Ak má zamestnávateľ zamestnancov, ktorým vykonáva ročné zúčtovanie dane, Hlásenie je potrebné podať až po spracovaní RZD. Ak zamestnanec o RZD nepožiadal, zúčtovanie dane v evidencii Domov – Zúčtovanie preddavkov negenerujete.

 

Hlásenie v elektronickej forme vytvoríte voľbou EXPORTY – Hlásenie.

Pri exporte zvolíte obdobie, označíte či ide o Riadny výkaz alebo Opravný výkaz a doplníte Dátum vykonania RZD. Po potvrdení sa vytvorí exportný súbor vo formáte xml, ktorý obsahuje kompletné údaje vrátane IV. a V. časti.

Ak označíte voľbu zobraz v e-Daniach a máte túto aplikáciu nainštalovanú, po vytvorení súboru sa export načíta v aplikácii e-DANE, kde je možné dokument skontrolovať a hneď aj odoslať.

Hlásenie si zobrazíte aj cez menu Tlač – Tlač – Odvod dane – Hlásenie o vyúčtovaní dane. Obsahuje 1. a 2. stranu a IV. a V. časť.

  1. strana obsahuje informácie o zamestnávateľovi, ktorý hlásenie podáva.
  2. strana hlásenia obsahuje sumárne údaje z prehľadov podaných za rok 2021 a prevodných príkazov.

 

Výsledok RZD za rok 2021 bude zamestnancom zúčtovaný v mzdách roku 2022, z tohto dôvodu sa zobrazí na 2. strane hlásenia až na budúci rok, keď budete podávať hlásenie za rok 2022.

Časť IV. uvádzajú sa zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nevykonal RZD. Títo zamestnanci cez menu Domov – Zúčtovanie preddavkov majú v stĺpci Daň prázdny štvorček.

Časť V. obsahuje údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ vykonal RZD. Títo zamestnanci majú cez menu Domov – Zúčtovanie preddavkov v stĺpci Daň zelený príznak.

Na kontrolu údajov slúži dokument Rekapitulácia prehľadov o zrazených preddavkoch (Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu). Pred tlačou si nastavíte rok 2021.

Ak mal zamestnanec počas roka viacero pracovných vzťahov u zamestnávateľa, v hlásení
musí byť vykázaný len jedenkrát. Návod, ako to zabezpečíte, ak sa zamestnanec v Hlásení
nachádza viackrát, nájdete
https://www.kros.sk/faq/rzdasubeh/.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.              29.04.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty