Menu

Náhrada mzdy pri prekážkach v práci

Počas trvania pracovného vzťahu dochádza k rôznym situáciám, počas ktorých zamestnanec nemôže vykonávať svoju prácu. Pri niektorých prekážkach v práci má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú poskytuje zamestnávateľ. Prečítajte si, o aké prekážky ide.

Kedy má zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy?

Vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení (ZM 361)

Zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 7 dní v kalendárnom roku na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení; ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Za čas vyšetrenia alebo ošetrenia mu je zamestnávateľ povinný poskytnúť náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia (ZM 362)

Zamestnanec má nárok na platené pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas , najviac na 7 dní v kalendárnom roku na sprevádzanie rodinného príslušníka  do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie. Za čas sprevádzania mu rovnako patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Osobné prekážky platené priemerom (paragraf) (ZM 360)

Preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom

Tehotná zamestnankyňa má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Narodenie dieťaťa zamestnancovi

Zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť.

Úmrtie rodinného príslušníka

Zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na 2 dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb.

V prípade úmrtia rodiča alebo súrodenca zamestnanca, príp. rodiča alebo súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na ich pohrebe a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb.

Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne zamestnancovi na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, príp. inej osoby ktorá v čase úmrtia žila so zamestnancom v domácnosti. Na ďalší deň pracovného voľna s náhradou mzdy má zamestnanec nárok, ak obstaráva pohreb týchto osôb.  

Svadba

Zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na vlastnej svadbe v prípade, že zamestnanec má na tento deň aj naplánovanú pracovnú zmenu.

Darovanie krvi

V prípade, že zamestnanec daruje krv alebo ďalší biologický materiál, má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na nevyhnutne potrebný čas na cestu, odber a zotavenie, prípadne na predĺžený čas na zotavenie, ktorý určí lekár.

Zlá poveternostná situácia

Ak sa zamestnanec so zdravotným postihnutím nemôže z dôvodu zlých poveternostných dôvodov dostaviť do zamestnania individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý zamestnanec používa, patrí mu pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň.

Sťahovanie zamestnanca

Zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v prípade sťahovania zamestnanca, ktorý má vlastné bytové zariadenie, ak sa jedná o sťahovanie v záujme zamestnávateľa.

Vyhľadávanie nového miesta

Pracovné voľno s náhradou mzdy len pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c), v rozsahu najviac jedného poldňa v týždni počas plynúcej výpovednej doby.

Kedy má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy?

Pracovné voľno zákonné (neplatené) (ZM A15)

Touto zložkou mzdy je potrebné zadávať tie pracovné voľná (zákonné) bez náhrady mzdy, ktoré poskytol zamestnávateľ zamestnancovi v týchto prípadoch:

  • výkon verejných funkcií, občianskych povinností, iný výkon vo všeobecnom záujme,
  • vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca po vyčerpaní 7 dní,
  • svadba dieťaťa a rodiča zamestnanca,
  • presťahovanie zamestnanca (ak nejde o sťahovanie v záujme zamestnávateľa),
  • vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru,
  • nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy, …

Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť aj ďalšie pracovné voľno, či už s náhradou alebo bez náhrady mzdy z vyššie uvedených, ale aj z iných dôvodov, pokiaľ tak rozhodne.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                         10.10.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty