Najčastejšie otázky k RZD

Kde sa robí Ročné zúčtovanie dane?

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň vypočítate v OLYMPE v evidencii Zúčtovanie preddavkov, ktorá sa nachádza na záložke Domov. Dôležité je nastaviť si rok 2019, obdobie vykonania ročného zúčtovania, aby ste si nepregenerovali RZD z minulého roku.

Kde sa zadáva príjem od iného zamestnávateľa?

Po vstupe do vygenerovaného ročného zúčtovania cez Oprav môžete dopĺňať a upravovať vygenerované informácie na dvoch záložkách Zúčtovanie dane a Podklady pre zúčtovanie dane. Príjem od iného zamestnávateľa vyplníte za záložke Podklady pre zúčtovanie dane.

Kde sa zadáva príjem od iného zamestnávateľa?

Po vstupe do vygenerovaného ročného zúčtovania cez Oprav môžete dopĺňať a upravovať vygenerované informácie na dvoch záložkách Zúčtovanie dane a Podklady pre zúčtovanie dane. Príjem od iného zamestnávateľa vyplníte za záložke Podklady pre zúčtovanie dane.

Ako vysporiadať vysoký nedoplatok so zamestnancom?

Pri generovaní mzdy označíte voľbu Pridať zúčtovanie preddavku na daň, daňového bonusu, zam. prémiu (ak existuje). OLYMP pridá do výplaty celý nedoplatok z RZD. Následne opravíte napr. zložku mzdy Z10 zúčtovanie dane za predchádzajúci rok a upravíte výšku nedoplatku. V ďalšom mesiaci opäť označíte pri generovaní mzdy pridanie výsledku RZD. OLYMP pridá zložku mzdy Z10 a zohľadní len rozdiel. Ak je aj tento nedoplatok vysoký, opäť ponížite výslednú čiastku. Takto môžete nedoplatok rozpúšťať postupne, najneskôr do konca roka.

Ako zohľadniť daňový bonus v RZD, ak si ho mesačne zamestnanec neuplatňoval?

Vstúpite do vytvoreného RZD a v riadku 09 Nárok na daňový bonus  v úhrne za všetky deti kliknite na  list s ceruzkou, zobrazí sa okno Nárok na uplatnenie daňového bonusu.  Na formulári vyplníte rodné číslo dieťaťa a tiež mesiace, za ktoré si zamestnanec dodatočne uplatňuje daňový bonus. Ďalšie dieťa zadáte cez Pridaj.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.         19. 3. 2020

Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link