Menu

Nastavenie číslovania existujúcich bankových účtov

Nastavenie číslovania bankových výpisov pre existujúce bankové účty je možné zmeniť v menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov.

 V okne Číslovanie dokladov sa nachádza stromová štruktúra, ktorá má viacero úrovní:

 1. úroveň predstavuje Okruh,

2. úroveň predstavuje Evidenciu,

3. úroveň predstavuje Číselný rad.

 V stromovej štruktúre je potrebné nájsť konkrétny bankový účet, na ktorom chceme číslovanie dokladov zmeniť. Prostredníctvom znamienka „+“ rozbalíme Okruh a nastavíme sa na príslušný číselný rad.

Číslovanie bankových výpisov sa nastavuje až v samotnom číselnom rade, do ktorého vstupujeme cez tlačidlo Oprav. 

V záložke Formát číselného radu následne upravíme číslovanie na požadovaný formát.

  •  Prvá bunka predstavuje označenie bankového výpisu. V prípade, že máme viacero bankových účtov, rozlíšime ich práve na základe popisu, ktorý je uvedený v prvej bunke. Táto bunka je označená v kolónke Typ bunky ako Text.

 

Pri bankových výpisoch je potrebné samostatne číslovať poradové číslo bankového výpisu a samostatne číslovať poradové číslo položky na bankovom výpise.

  • Druhá bunka v našom prípade predstavuje poradové číslo bankového výpisu. Typ bunky je nastavený ako Počítadlo. Pre túto bunku je potrebné nastaviť typ počítadla podľa periódy zasielania bankového výpisu.

 

  •  Posledná bunka predstavuje poradové číslo položky bankového výpisu. Táto bunka je nastavená ako Počítadlo. Pre túto bunku je potrebné nastaviť typ počítadla, ktorý nadväzuje na periódu zasielania bankového výpisu.

 

Ak sa rozhodneme zmeniť spôsob číslovania v priebehu roka a chceme zmeniť číslovanie na už zaevidovaných dokladoch, je možné prečíslovanie vykonať cez menu Evidencia – Účtovné doklady, funkcia Prečíslovanie dokladov. Pred prečíslovaním odporúčame spraviť archív cez menu Firma –  Archivuj.

Podľa nastaveného číslovania bankového výpisu bude možné vytlačiť predkontačný lístok k jednotlivým bankovým výpisom. Tiež je možné odkontrolovať evidenčný zostatok so zostatkom na výpise z banky. Zostatok na bankovom výpise sa porovnáva s hodnotou z bunky Konečný zostatok v menu Evidencia – Bankové výpisy.

Kontrola nastavenia na bankovom účte

V menu Číselník – Bankové účty je potrebné cez Oprav vstúpiť do konkrétneho bankového účtu. V dolnej časti si skontrolujeme, či sú podsvietené správne bunky v časti Bunka číselného radu, ktorá označuje číslo bankového výpisu a tiež v časti Bunka číselného radu, ktorá označuje číslo položky v bankovom výpise.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty